ประกันรถยนต์ : จำไม่ได้ว่าทำประกันรถไว้ที่ไหน เช็คได้อย่างไร?

แม้ว่ากรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ทั้งภาคสมัครใจและภาคบังคับ (พ.ร.บ.) จะต้องต่ออายุทุกปีแบบปีต่อปี เเต่หลายคนอาจเจอปัญหาจำไม่ได้ว่าทำประกันรถยนต์ไว้กับบริษัทอะไร ทำเอกสารประกันรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.) หาย หรือแม้กระทั่งลืมไปแล้วว่ารถมีประกันหรือไม่ เจอปัญหาแบบนี้ จะเช็คข้อมูลประกันรถยนต์ที่ทำไว้แต่ลืมไปแล้วได้อย่างไร สินมั่นคง ประกันรถยนต์ รวบรวมข้อมูลการตรวจสอบประกันภัยรถยนต์ที่ทำไว้มาฝากกัน

joker123

เช็คว่ารถทำประกันไว้ที่ไหน ได้จากช่องทางไหนบ้าง?
กรณีที่จำไม่ได้ว่าทำประกันรถไว้หรือไม่ หรือลืมไปแล้วว่าทำประกันรถยนต์ไว้กับบริษัทใด สามารถขอตรวจสอบข้อมูลการทำประกันภัยรถยนต์ได้ด้วยการแจ้งข้อมูลแสดงความเป็นเจ้าของรถ หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับรถคันที่เอาประกัน โดยสามารถเเจ้งขอตรวจสอบได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายจากหลายช่องทางดังนี้

1) สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

สล็อต

สามารถตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ได้จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ คปภ. ได้ที่ สายด่วนประกันภัย 1186, กลุ่มงานคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ เบอร์โทรศัพท์ 02-515-3999 ต่อ 5360 ,5362 ,5304 หรือสามารถยื่นเรื่องเพื่อขอตรวจสอบข้อมูลการทำประกันภัยรถยนต์ได้ที่สำนักงาน คปภ.ประจำเขตพื้นที่ หรือ คปภ.ประจำจังหวัดในวันและเวลาราชการ
2) บริษัทประกันภัยรถยนต์

กรณีที่ลืมข้อมูลกรมธรรม์ประกันรถยนต์ทั้งภาคสมัครใจหรือภาคบังคับ (พ.ร.บ.) ที่เคยซื้อไว้นั้น อาจเริ่มต้นด้วยการติดต่อสอบถามกับบริษัทประกันรถยนต์ที่คาดว่าอาจเลือกใช้บริการเป็นอันดับแรกก่อน โดยสามารถโทรสอบถามได้ที่เบอร์ Call Center ของแต่ละบริษัทโดยตรง พร้อมแจ้งความประสงค์ขอตรวจสอบข้อมูลการทำประกันรถยนต์ด้วยชื่อ-นามสกุล เลขบัตรประชาชน ข้อมูลเลขทะเบียนรถ เเละหมายเลขตัวถัง

ทั้งนี้ หากเป็นรถใหม่ที่เพิ่งซื้อ และจดทะเบียนใหม่ได้ไม่นาน อาจเลือกติดต่อสอบถามจากบริษัทประกันภัยรถยนต์ที่ปรากฎเป็นผู้รับประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.) จากรายละเอียดในกรรมธรรม์ พ.ร.บ. เป็นลำดับแรกก่อน เนื่องจากรถใหม่ส่วนใหญมักเลือกซื้อประกันรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.) และประกันรถยนต์ภาคสมัครใจจากบริษัทเดียวกันเนื่องมาจากความสะดวกสบาย

สล็อตออนไลน์

3) ฐานข้อมูลกลางประกันวินาศภัย (TID)

ฐานข้อมูลกลางประกันวินาศภัยภายใต้การดำเนินงานโดยบริษัท ไทยอินชัวเรอส์ดาต้าแนท จำกัด (Thai Insurers Datanet Co.,Ltd. – TID) คือ บริษัทที่รวบรวมฐานข้อมูลกลางด้านการรับประกันวินาศภัยทุกประเภทของธุรกิจประกันวินาศภัยในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงและแลกเปลี่ยนข้อมูลการประกันภัยระหว่างบริษัทประกันด้วยกันโดยสะดวก

jumboslot

สำหรับผู้ที่ต้องการทราบข้อมูลประกันรถยนต์ที่ทำไว้แต่จำไม่ได้แล้วว่าทำประกันรถไว้กับบริษัทใด รวมถึงเอกสารกรมธรรม์หาย

ใครที่สามารถตรวจสอบข้อมูลประกันรถที่ทำไว้ได้บ้าง?
ไม่ว่าจะติดต่อสอบถามข้อมูลประกันรถยนต์ที่ลืมไปแล้วว่าทำกับบริษัทไหน หรือจำไม่ได้ว่าซื้อ พ.ร.บ. ไว้กับบริษัทใด ผ่านช่องทางติดต่อของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) บริษัทประกันภัยรถยนต์ หรือฐานข้อมูลกลางประกันวินาศภัย (TID) ของบริษัท ไทยอินชัวเรอส์ดาต้าแนท จำกัด ล้วนจำเป็นต้องใช้ข้อมูลเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของ หรือการมีส่วนได้เสียกับรถที่เอาประกันภัยทั้งสิ้น เช่น ชื่อ-นามสกุลเจ้าของรถ หมายเลขบัตรประชาชน เลขทะเบียนรถ เลขตัวถังรถ (Vehicle Identification Number – VIN) หรืออาจรวมไปถึงประเภท รุ่น และสีของรถที่ต้องการสอบถามข้อมูลกรมธรรม์เพื่อประกอบการพิจารณาเปิดเผยข้อมูลร่วมด้วย

slot

เนื่องจากหน่วยงานข้างต้นจะสงวนสิทธิ์ในการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ให้กับเฉพาะเจ้าของรถ หรือผู้ที่มีส่วนได้เสียกับรถคันที่เอาประกันภัยเท่านั้น โดยอ้างอิงจากความถูกต้องของข้อมูลที่ผู้ร้องขอตรวจสอบกับหน่วยงานนั้นๆ