กระทรวงแรงงาน-เอกชน เปิดติวช่างแอร์ รับดีมานด์พุ่งหน้าร้อน

วันที่ 8 มี.ค. 2564 นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตร้อน ทำให้เครื่องปรับอากาศเป็นที่นิยมอย่างมาก โดยเฉพาะช่วงเดือนมีนาคมถึงมิถุนายน ที่เป็นฤดูร้อนยอดสั่งซื้อและติดตั้งเครื่องปรับอากาศมีปริมาณสูงมากทุกปี ส่งผลให้ช่างเครื่องปรับอากาศเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในการบริการติดตั้งและบำรุงรักษา

joker123

กพร.จึงดำเนินการผลิตช่างเครื่องปรับอากาศคุณภาพป้อนสู่ตลาดแรงงาน ตามนโยบายของกระทรวงแรงงานโดย นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน ด้านการยกระดับทักษะฝีมือแรงงานให้เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานและบริการประชาชนได้อย่างมีคุณภาพ สร้างความปลอดภัยต่อสังคม

สล็อต

ในครั้งนี้ กพร. ร่วมกับบริษัท อีมิแน้นท์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องปรับอากาศชั้นนำของประเทศ จัดฝึกอบรมสาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็กระดับ 1 และระดับ 2 และสาขาช่างเครื่องปรับอากาศระบบ VRF ชั้นสูง ในปี 2563 ดำเนินการ 10 จังหวัด

สล็อตออนไลน์

มีผู้ผ่านการฝึกอบรม จำนวน 440 คน รวมทั้งบริษัทมอบชุดฝึกเครื่องปรับอากาศให้แก่ กพร. จำนวน 10 ชุด มูลค่า 606,000 บาท เพื่อนำไปใช้ใน “ศูนย์การเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องปรับอากาศอีมิแน้นท์” ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ รองรับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาช่างเครื่องปรับอากาศ

นายธวัช กล่าวต่อไปว่า ในปี 2564 ขยายพื้นที่ฝึกอบรมอีก 12 จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช กระบี่ ระนอง ภูเก็ต สงขลา สุราษฎร์ธานี ขอนแก่น ระยอง กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ เชียงใหม่ และลำพูน เน้นกลุ่มเป้าหมายช่างตัวแทนจำหน่ายของบริษัท ช่างฝีมือ และช่างชุมชน ฝึกอบรมรุ่นละ 20-25 คน

jumboslot

ตั้งเป้าผู้เข้าฝึกอบรมอย่างน้อย 490 คน สำหรับเครื่องปรับอากาศระบบ VRF ปัจจุบันนิยมติดตั้งในอาคารขนาดใหญ่ เป็นเทคโนโลยีระบบปรับอากาศที่สามารถควบคุมและปรับปริมาณสารทำความเย็นตามปริมาณที่ต้องการจริง ทำให้ประหยัดพลังงานไฟฟ้า

จะเน้นฝึกอบรมหลักการทำงาน การออกแบบ การติดตั้ง การซ่อมบำรุงรักษา และช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 ฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงาน งานต่อสายไฟฟ้า งานท่อและการเชื่อม หลักการทำความเย็นและสารทำความเย็นวงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศ

slot

ส่วนระดับ 2 ฝึกอบรมระบบไฟฟ้า 3 เฟส กับงานเครื่องปรับอากาศ งานท่อและการเชื่อมท่อ วิเคราะห์และแก้ไขข้อขัดข้องเครื่องปรับอากาศ

“ความร่วมมือในครั้งนี้มีส่วนสำคัญในการกระตุ้นให้ช่างเครื่องปรับอากาศยกระดับคุณภาพการบริการและการทำงาน ลดอุบัติเหตุต่าง ๆ สร้างความรับผิดชอบต่อชุมชน ซึ่งช่างเครื่องปรับอากาศเป็นอีกหนึ่งสาขาที่จะประกาศให้ดำเนินการ โดยผู้มีความรู้ความสามารถที่ผ่านการประเมินและได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถเท่านั้น ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557