คำถามที่พบบ่อยก่อนทำประกันสุขภาพ

ในปัจจุบันใครๆก็ต้องการมีประกันสุขภาพ ด้วยหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นค่ารักษาพยาบาลที่สูงมากในปัจจุบัน โรคภัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรคระบาด หรือโรคร้ายแรง และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงที่มากขึ้นในปัจจุบัน แต่ก่อนทำประกันสุขภาพ ก็มักจะมีหลายคำถามคาใจ ที่เราอยากจะรู้ก่อนที่จะตัดสินใจทำ วันนี้ AIAplanner ก็เลยรวบรวม 8 คำถามยอดฮิต ที่ควรรู้ก่อนทำประกันสุขภาพมาตอบให้หายข้องใจกันค่ะ1. ประกันสุขภาพคุ้มครองอะไรบ้าง
“สัญญาหลัก” เป็นความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต

joker123

“สัญญาเพิ่มเติม” จะขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการซื้อสัญญาให้ครอบคลุมอะไรเพิ่มเติมบ้าง เช่น หากเราซื้อสัญญาเพิ่มเติมกรณีแอดมิด ถ้าเราต้องไปแอดมิด บริษัทก็จะจ่ายความคุ้มครองนั้นให้เรา บางครั้งอาจมีข้อสงสัยว่า ค่ารักษาพยาบาลที่เราซื้อไว้นั้น มีเงินชดเชยวันนอนด้วยหรือไม่ ตอบก็คือ หากไม่ได้ซื้อชดเชยวันนอนไว้ ก็จะไม่คุ้มครอง เพราะค่ารักษาพยาบาลกรณีแอดมิด กับชดเชยวันนอนเป็นสัญญาคนละตัวกัน
ทั้งนี้หากต้องการทำความเข้าใจโครงสร้างของประกันสุขภาพคร่าวๆ สามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมในบทความนี้ ประกันสุขภาพ คือ อะไร?

 1. หากต้องการทำประกันต้องตรวจสุขภาพก่อนทำหรือไม่

สล็อต

โดยปกติบริษัทจะมีการกำหนดเกณฑ์ของทุนประกัน ว่าช่วงอายุเท่าไหร่ ทุนประกันเท่าไหร่ขึ้นไป จึงจะมีการร้องขอให้ตรวจสุขภาพ
แต่หากทุนประกันที่ต้องการซื้อไม่ถึงที่กำหนด จะเป็นการแถลงสุขภาพตามจริง โดยใช้หลักสุจริตอย่างยิ่ง คือ หากลูกค้าแถลงประวัติสุขภาพตามจริง บริษัทจะใช้ข้อมูลนั้นในการพิจารณาการให้ความคุ้มครอง ดังนั้น หากลูกค้าไม่มีประวัติสุขภาพ ก็ไม่มีความจำเป็นที่บริษัทจะขอให้ตรวจสุขภาพ
แต่หากลูกค้ามีประวัติสุขภาพ จะมีการเรียกขอตรวจหรือขอประวัติสุขภาพเพิ่มเติม เพื่อพิจารณารับประกันตามขั้นสุขภาพของลูกค้า

 1. โรคที่ประกันสุขภาพไม่คุ้มครอง มีอะไรบ้าง
  หากเป็นประกันสุขภาพที่คุ้มครองเรื่องค่ารักษาพยาบาลหรืออุบัติเหตุ จะคุ้มครองเกือบทุกโรคที่สมควรได้รับการรักษาตามมาตรฐานการรักษาทางการแพทย์แผนปัจจุบัน และไม่ใช่โรคที่เป็นข้อยกเว้นหรือโรคที่เป็นมาก่อนหน้าการทำประกัน หรือเป็นโรคที่ยังอยู่ในช่วงระยะเวลารอคอยตามข้อกำหนดของกรมธรรม์

สล็อตออนไลน์

General Exclusion คือ ข้อยกเว้นทั่วไปที่ประกันสุขภาพไม่คุ้มครอง ได้แก่
โรคเรื้อรัง การเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บที่ยังไม่ได้รักษาให้หายก่อนวันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ การตรวจรักษาภาวะที่เป็นมาแต่กำเนิด หรือปัญหาทางด้านพัฒนาการ หรือโรคทางพันธุกรรม
การตรวจรักษาหรือผ่าตัดเพื่อเสริมสวย หรือการแก้ไขปัญหา สิว ผิว ฝ้า กระรังแค ผมร่วง หรือการควบคุมน้ำหนัก การผ่าตัดศัลยกรรมเพื่อเสริมความงาม ยกเว้นว่าการผ่าตัดนั้นเป็นการตกแต่งบาดแผลจากอุบัติเหตุที่ได้รับความคุ้มครอง
การตั้งครรภ์ แท้งบุตร การคลอดบุตร โรคแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์ การแก้ปัญหาการมีบุตรยาก (รวมถึงการสืบวิเคราะห์และการรักษา) การทำหมัน การคุมกําเนิด
การตรวจรักษา หรือป้องกัน การใช้ยาหรือสารต่างๆเพื่อการชะลอความเสื่อมของวัย หรือการใช้ฮอร์โมนทดแทนในวัยใกล้หมดหรือหมดระดู การรักษาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศทั้งในหญิงหรือชาย การรักษาความผิดปกติทางเพศและการแปลงเพศ
การตรวจสุขภาพทั่วไป หรือการร้องขอเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล หรือการร้องขอผ่าตัด การพักฟื้นหรือการพักเพื่อฟื้นฟูรักษาโดยวิธีให้พักอยู่เฉยๆ การตรวจวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุใดๆที่ไม่เกี่ยวของโดยตรงกับการเข้ารักษาในโรงพยาบาล การตรวจวินิจฉัยการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย การรักษาหรือตรวจวิเคราะห์เพื่อสาเหตุ ซึ่งไม่ใช่ความจำเป็นทางการแพทย์ หรือไม่เป็นมาตรฐานทางการแพทย์ และค่าพยาบาลเฝ้าไข้พิเศษ
การตรวจรักษาความผิดปกติเกี่ยวกับสายตา การทำเลสิค ค่าใช้จ่ายสำหรับอุปกรณ์เพื่อช่วยในการมองเห็นหรือการรักษาความผิดปกติของการมองเห็น
การตรวจรักษา หรือผ่าตัดเกี่ยวกับฟันหรือเหงือก การทำฟันปลอม การคลอบฟัน การรักษารากฟัน อุดฟัน การจัดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน การใส่รากฟันเทียม ยกเว้นกรณีจำเป็นอันเนื่องมาจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ทั้งนี้ไม่รวมค่าฟันปลอมและการครอบฟันและการรักษารากฟันหรือใส่รากเทียม

jumboslot

การรักษาหรือการบำบัดการติดยาเสพติดให้โทษ บุหรี่ สุรา หรือสารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท
การตรวจรักษาอาการ หรือโรคที่เกี่ยวเนื่องกับภาวะทางจิต โรคทางจิตเวช หรือทางพฤติกรรม หรือความผิดปกติทางบุคลิกภาพ รวมถึงสภาวะสมาธิสั้น ออธิสซึม เครียด ความผิดปกติของการกิน หรือความวิตกกังวล
การตรวจรักษาที่ยังอยู่ในระหว่างทดลอง การตรวจหรือการรักษาโรค หรืออาการหยุดหายใจขณะหลับ การตรวจหรือการรักษาความผิดปกติของการนอนหลับ การนอนกรน
การปลูกฝีหรือการฉีดวัคซีนป้องกันโรค การยกเว้นการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายหลังการถูกสัตว์ทำร้าย และวัคซีนป้องกันบาดทะยัก ภายหลังได้รับบาดเจ็บ
การตรวจรักษาที่ไม่ใช่แผนปัจจุบัน รวมถึงแพทย์ทางเลือก
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการตรวจรักษาพยาบาลที่ผู้เอาประกันซึ่งเป็นแพทย์สั่งให้แก่ตัวเอง รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการตรวจรักษาพยาบาลจากแพทย์ ผู้ซึ่งเป็น บิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตรของผู้เอาประกันภัย
การฆ่าตัวตาย การพยายามฆ่าตัวตาย การทำร้ายร่างกายตนเอง หรือการพยายามทำร้ายร่างกายตนเองไม่ว่าจะเป็นการกระทำโดยตนเอง หรือยินยอมให้ผู้อื่นกระทำไม่ว่าจะอยู่ในระหว่างวิกลจริตหรือไม่ก็ตามทั้งนี้รวมถึงอุบัติเหตุจากการที่ผู้เอาประกันภัย กิน ดื่ม หรือ ฉีดยาหรือสารมีพิษเข้าร่างกาย การใช้ยาเกินกว่าที่แพทย์สั่ง
การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุมหรือหนีการจับกุม
การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผู้เอาประกันภัยปฏิบัติหน้าที่เป็นทหาร ตำรวจ หรืออาสาสมัคร และเข้าปฏิบัติการในสงคราม หรือปราบปราม
สงคราม การรุกราน การกระทำที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติหรือการกระทำที่มุ่งร้ายคล้ายสงครามไม่ว่าจะได้มีการประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม สงครามกลางเมือง การแข็งข้อ การกบฎ การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย การปฏิวัติ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก หรือเหตุการณ์ใดๆ ซึ่งจะเป็นเหตุให้มีการประกาศหรือคงไว้ซึ่งกฎอัยการศึก

Personal Exclusion คือ ข้อยกเว้นเฉพาะรายบุคคล เช่น ในคนที่มีประวัติสุขภาพมาก่อนทำประกัน อาจจะมีการยกเว้นการรับประกัน หรือเงื่อนไขในบางโรค

มีโรคประจําตัวทําประกันสุขภาพได้ไหม
เป็นอีกคำถามที่พบได้บ่อยสำหรับผู้สนใจสมัครทำประกันสุขภาพ ผู้คนจำนวนไม่น้อยที่เริ่มสนใจการทำประกันสุขภาพก็ต่อเมื่อไปตรวจพบโรคหรือสภาวะผิดปกติบางอย่างของร่างกายแล้ว แต่ที่ได้กล่าวไว้ในเบื้องต้นว่าประกันสุขภาพจะไม่คุ้มครองโรคเรื้อรัง หรือโรคที่เป็นมาก่อนทำประกันแล้วยังไม่ได้รักษาให้หายก่อนวันสมัคร ดังนั้นหากเราเป็นโรคมาก่อนอาจจะทำให้สมัครทำประกันไม่ผ่าน หรืออาจจะมีเงื่อนไขในการรับประกันเพิ่มเติม

หากปัญหาสุขภาพหรือโรคที่เราเป็นมาก่อนไม่ได้ร้ายแรง เช่น เป็นไข้ ท้องเสีย ทั่วไปแล้วรักษาหายแล้ว บริษัทก็จะพิจารณาอนุมัติด้วยเกณฑ์ปกติ แต่ถ้าหากสุขภาพเราไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ปกติ บริษัทอาจแจ้งข้อเสนอใหม่ให้เราพิจารณาได้แก่

ให้ความคุ้มครองทุกโรคแบบคนปกติ แต่ขอเพิ่มเบี้ยประกันตามความเสี่ยงที่เพิ่มมากกว่าคนทั่วไป
อนุมัติความคุ้มครองโรคอื่นๆ แต่ยกเว้นโรคที่เป็นมาก่อนทำประกันและโรคที่เกี่ยวเนื่องจากภาวะที่เป็นมาก่อนทำประกัน
ขอเลื่อนการรับประกัน เนื่องจากผู้ขอเอาประกันพึ่งหายจากการรักษาตัว หรือการผ่าตัด บริษัทอาจต้องการให้ผู้เอาประกันมีอาการคงที่ก่อนค่อยมาขอสมัครทำประกันใหม่โดยอาจจขอเลื่อนไป 6 เดือน – 1 ปี
ปฏิเสธการรับประกัน หากโรคหรือภาวะที่ผู้ขอเอาประกันนั้นเป็นแบบรุนแรง เช่น โรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งมีความเสี่ยงมากเกินกว่าที่บริษัทจะรับประกันได้

 1. ระยะเวลารอคอยประกันสุขภาพ คืออะไร ทำประกันแล้วคุ้มครองเลยไหม
  ประกันสุขภาพจะมี ระยะเวลารอคอย (WAITING PERIOD) เพื่อป้องกันโรค หรือ อาการที่อาจจะเป็นมาก่อนหน้าการทำประกันเนื่องจากบางโรคยังไม่แสดงอาการ โดยโรคทั่วไปจะมีระยะเวลารอคอย 30 วัน แต่ในบางโรคที่อาการแสดงนาน อาจจะมีระยะเวลารอคอยถึง 120 วันได้ เช่น
  โรคต้อเนื้อต้อกระจก
  โรคไส้เลื่อน
  เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
  การผ่าตัดต่อมทอนซิลและอดีนอยด์
  และสัญญาเพิ่มเติมประเภทโรคร้ายแรง อาจจะมีระยะเวลารอคอยอยู่ที่ 60-120 วัน

slot

 1. ผู้ป่วยใน และ ผู้ป่วยนอก คืออะไร
  ผู้ป่วยใน หรือ IPD (In Patient Department) หมายถึง ผู้ป่วยที่ต้องพักรักษาตัวใน รพ. หรือผู้ป่วยที่ต้องแอดมิด
  ผู้ป่วยนอก หรือ OPD (Out Patient Department) หมายถึง ผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาโดยไม่ต้องนอนพักรักษาตัวใน รพ.
  บางแผนให้ความคุ้มครองเฉพาะกรณีเป็นผู้ป่วยใน หรือบางแผนให้ความคุ้มครองทั้งกรณีผู้ป่วยในและนอก ศึกษารายละเอียดของแต่ละแผนก่อนนะคะ
 2. ซื้อประกันสุขภาพแล้ว สามารถเข้ารักษาได้ทุก รพ. หรือไม่
  สัญญาเพิ่มเติมที่คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล ในกรมธรรม์จะระบุว่าครอบคลุมการรักษาที่สถานพยาบาลใดบ้าง เช่น ได้ทั้ง รพ.และคลินิก หรือ ได้เฉพาะ รพ.เท่านั้น หากต้องไปรักษาตัวตามสถานพยาบาลที่ระบุไว้ จะสามารถนำมาเบิกค่ารักษากับประกันได้ค่ะ
  หรือ กรณีที่ไปรักษาตัวตามสิทธิ์เบื้องต้นที่มี เช่น ได้ใช้สิทธิ์ประกันสังคม เบิกจ่ายตรง หรือ บัตรทองไปก่อน แล้วค่าใช้จ่ายส่วนเกินจากสิทธิ์นั้น ก็สามารถนำมาเบิกกับประกันได้ค่ะ
 3. ตอนเคลมสินไหมค่ารักษาพยาบาลต้องสำรองจ่ายก่อนหรือไม่
  การเคลมสินไหมโดยปกติจะต้องมีการนำส่งเอกสารเคลมพร้อมใบเสร็จตัวจริงให้กับบริษัทเพื่อพิจารณาจ่ายสินไหมค่ารักษาให้ตามวงเงินที่ได้ซื้อเอาไว้ แต่ทั้งนี้อาจจะมีการอำนวยความสะดวกให้โดย รพ.ที่เป็นคู่สัญญากับบริษัท จะช่วยแฟกซ์เอกสารเพื่อเคลมสินไหมให้กับบริษัทโดยตรง เพื่อช่วยบริการให้แก่คนไข้ตอนออก รพ. จึงไม่ต้องสำรองจ่าย นอกจากส่วนเกินจากวงเงินที่มี ก็ชำระโดยตรงกับ รพ.เอง
  สามารถเช็ครายชื่อโรงพยาบาลที่เป็นคู่สัญญากับเอไอเอได้ที่นี่ : การเรียกร้องสินไหมเอไอเอ

แต่หาก รพ.กับบริษัทไม่ได้เป็นคู่สัญญากัน ก็ยังคงส่งเอกสารเคลมทางช่องทางปกติได้อยู่

 1. ค่าเบี้ยประกันสุขภาพเท่าไหร่ และ ชำระอย่างไรได้บ้าง
  ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ อยู่ในช่วงที่กว้างมาก เพราะมีราคาตั้งแต่หลักพันไปถึงหลักแสนต่อปี ทั้งนี้ เบี้ยประกันสุขภาพจะขึ้นอยู่กับ เพศ อายุ แผนวงเงินความคุ้มครอง และ ขั้นสุขภาพของผู้เอาประกัน แบบประกันที่ให้ความคุ้มครองในวงเงินที่สูง ก็จะมีค่าเบี้ยที่สูงขึ้นตามลำดับ
  การชำระค่าเบี้ยประกัน จะเป็นการชำระแบบต้นงวด คือจ่ายครั้งแรกในตอนที่ทำสัญญา โดยปัจจุบันมีวิธีการชำระเบี้ยเข้าบริษัทได้หลากหลายช่องทางและมั่นใจได้ว่าเงินเข้าบริษัทโดยตรง ไม่ว่าจะเป็นการชำระด้วยบัตรเครดิต หรือการโอนเงินผ่าน Mobile Banking หรือ QR code เข้าสู้บริษัทโดยตรง หรือการเข้าใช้งานการชำระเบี้ยผ่านแอพพลิเคชั่น AIA iService
  งวดชำระ มีทั้งรายปี รายเดือน ขึ้นกับเงื่อนไขของแต่ละบริษัท และขึ้นกับเงื่อนไขของแบบประกันด้วย

สรุป
ประกันสุขภาพเป็นสัญญาที่จะให้ความคุ้มครองเรื่องค่ารักษาพยาบาลแก่เราในวันที่เจ็บป่วย ควรศึกษารายละเอียดของสัญญา ให้ทราบถึงความคุ้มครองและข้อยกเว้นก่อนทำประกันจะทำให้เราได้แผนประกันที่ตอบโจทย์กับการวางแผนการเงินและได้ผลประโยชน์ที่ครบถ้วนตามสิทธิเมื่อถึงคราวต้องเจ็บป่วย

อีกทั้งประกันสุขภาพจะมีข้อยกเว้นและระยะเวลารอคอย หากมีอาการเจ็บป่วยหรือป่วยเป็นโรคแล้วอาจต้องจ่ายเบี้ยแพง หรือไม่คุ้มครองกับโรคที่เป็นมาก่อน หากท่านใดมีความพร้อมและมีแผนที่จะทำประกันสุขภาพให้กับตัวเองและคนที่เรารักอยู่แล้วแนะนำให้ทำตั้งแต่วันที่สุขภาพยังดีอยู่นะคะ จะได้มั่นใจว่าจะได้รับความคุ้มครองอย่างเต็มที่ในวันที่เจ็บป่วย