ทำไมต้อง “ประกันรถยนต์ชั้น 1”

เราคงเลี่ยงที่จะพูดไม่ได้ว่าหากเราจะขับรถเราก็อาจจะต้องยอมรับว่าสักวันหนึ่งอาจจะมีปัญหาเข้ามา ไม่ว่าจะเป็นเราขับรถไปชนเขา หรือว่าเขาขับรถไปชนเรา ซึ่งเรื่องนี้ถือเป็นความเสี่ยงที่คู่กับคนขับรถเสมอ แน่นอนว่าเราไม่สามารถแก้ปัญหาการจราจรได้ด้วยตัวเราเอง แต่เราสามารถป้องกันและบริหารความเสี่ยงต่างๆ ได้หลายวิธี หนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดคือการทำประกันภัยครับ

joker123

รู้จัก “ประกันภัยรถยนต์”
ก่อนที่จะรู้ว่าประกันภัยมีแบบไหนบ้าง ลองดูก่อนครับว่าประกันภัยรถยนต์คืออะไร และมันทำงานยังไงกันก่อนดีกว่าครับ

ประกันภัยรถยนต์ เป็นหนึ่งในประกันวินาศภัยที่คุ้มครองผู้เอาประกันจากความเสียหาย ไม่ว่าจะเป็นในด้านร่างกายหรือว่าทรัพย์สิน ทั้งของเราและของคู่กรณี

ไม่ว่าตัวผู้เอาประกันจะเป็นผู้เสียหายหรือผู้ก่อเหตุ หากเราได้ทำประกันที่ครอบคลุมไว้แล้วบริษัทประกันภัยจะต้องเป็นผู้ชดเชยค่าเสียหายให้กับคู่กรณี โดยตัวเงินชดเชยนี้จะถูกเรียกว่า “ค่าสินไหมทดแทน” ซึ่งจะจ่ายตามค่าเสียหายจริงแต่ไม่เกินจำนวนที่ตกลงกันไว้ตามกรมธรรม์

สล็อต

เมื่อเข้าใจหลักการขั้นต้นแล้ว มาดูกันครับว่าจริงๆ แล้วประเภทของประกันมีอะไรบ้างประกันรถยนต์แต่ละประเภท
ความครอบคลุมของประกันภัยรถยนต์คือตัวแบ่งประเภทของประกันครับ ว่าหากเกิดเหตุแต่ละครั้ง ตัวประกันจะครอบคลุมไปถึงไหน จากเหตุการณ์อะไรบ้าง

ประกันรถยนต์ชั้น 1
ประกันภัยชั้นหนึ่งเป็นประกันภัยที่มีการคุ้มครองครอบคลุมมากที่สุดครับ แทบทุกกรณีที่กฎหมายกำหนดเลยทีเดียว โดยจะมีการคุ้มครองดังนี้
คุ้มครองบุคคลภายนอก ทั้งในแง่ทรัพย์สินและร่างกาย หากเกิดอุบัติเหตุประกันจะทำการจ่ายสินไหมทดแทนได้ในส่วนนี้ครับ
คุ้มครองรถยนต์ที่เอาประกัน ทั้งจากการชน สูญหาย ไฟไหม้ หรือน้ำท่วม หากเกิดเหตุดังกล่าวขึ้นทางประกันจะมีการจ่ายค่าสินไหมทดแทนได้ครับ เว้นแต่เกิดจากการจงใจของผู้เอาประกัน
คุ้มครองตัวบุคคลภายในรถที่เอาประกัน ทั้งจากอุบัติเหตุส่วนบุคคล ค่ารักษาพยาบาล ค่าประกันผู้ขับขี่ รวมไปถึงการก่อการร้ายเลยครับ
ประกันรถยนต์ชั้น 1 เป็นประกันที่คนนิยมทำมากที่สุด เนื่องจากความคุ้มครองที่ครอบคลุมไม่ว่าจะเป็นความครอบคลุมในกรณีที่มีคู่กรณีหรือว่าไม่มีคู่กรณี แต่ว่าในความคุ้มครองที่ดีเช่นนี้ก็มาพร้อมกับเบี้ยประกันที่มีราคาแพงที่สุด ดังนั้นแล้วบริษัทประกันจึงมีการออกแบบประกันแบบใหม่มาคือประกันรถยนต์ชั้น 2+ เพื่อแก้ไขปัญหาตรงนี้

สล็อตออนไลน์

ประกันรถยนต์ชั้น 2+
ประกันรถยนต์ชั้น 2+ ให้ความคุ้มครองดังนี้ครับ
คุ้มครองบุคคลภายนอก ทั้งในแง่ทรัพย์สินและร่างกาย หากเกิดอุบัติเหตุประกันจะทำการจ่ายสินไหมทดแทนได้ในส่วนนี้
คุ้มครองรถยนต์ที่เอาประกัน ทั้งจากการชน (กรณีรถชนรถเท่านั้น หากชนสิ่งอื่นจะไม่ครอบคลุม) สูญหาย หรือ ไฟไหม้
คุ้มครองตัวบุคคลภายในรถที่เอาประกัน ทั้งจากอุบัติเหตุส่วนบุคคล ค่ารักษาพยาบาล ค่าประกันผู้ขับขี่ รวมไปถึงการก่อการร้ายเลยครับ
ความแตกต่างหลักๆของประกันภัยชั้น 2+ กับชั้น 1 คือการคุ้มครองรถที่เอาประกันครับ คือต้องเป็นกรณีที่มีคู่กรณีเท่านั้น ประกันถึงจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนในจุดๆนั้นได้ อีกทั้งกรณีน้ำท่วมก็บางบริษัทก็ไม่ครอบคลุมด้วย นอกนั้นจะไม่ต่างกับประกันชั้น 1 เท่าใดนัก

ประกันรถยนต์ชั้น 2
ประกันรถยนต์ชั้น 2 ให้ความคุ้มครองดังนี้ครับ
คุ้มครองบุคคลภายนอก ทั้งในแง่ทรัพย์สินและร่างกาย หากเกิดอุบัติเหตุประกันจะทำการจ่ายสินไหมทดแทนได้ในส่วนนี้
คุ้มครองรถยนต์ที่เอาประกันจากการ สูญหาย ไฟไหม้
คุ้มครองตัวบุคคลภายในรถที่เอาประกัน ทั้งจากอุบัติเหตุส่วนบุคคล ค่ารักษาพยาบาล ค่าประกันผู้ขับขี่ รวมไปถึงการก่อการร้าย
ประกันประเภท 2 เป็นประกันที่ไม่ครอบคลุมตัวรถของเราในกรณีเกิดการชนครับ หลักๆ จะเป็นการคุ้มครองเฉพาะรถของคู่กรณีเท่านั้นประกันรถยนต์ชั้น 3+

jumboslot

ประกันรถยนต์ชั้น 3+ ให้ความคุ้มครองดังนี้ครับ
คุ้มครองบุคคลภายนอก ทั้งในแง่ทรัพย์สินและร่างกาย หากเกิดอุบัติเหตุประกันจะทำการจ่ายสินไหมทดแทนได้ในส่วนนี้
คุ้มครองรถยนต์ที่เอาประกันจากการชน (กรณีรถชนรถเท่านั้น หากชนสิ่งอื่นจะไม่ครอบคลุม)
คุ้มครองตัวบุคคลภายในรถที่เอาประกัน ทั้งจากอุบัติเหตุส่วนบุคคล ค่ารักษาพยาบาล ค่าประกันผู้ขับขี่ ครับ
ประกันรถยนต์ 3+ จะไม่ครอบคลุมตัวรถไปถึงกรณีรถหายหรือไฟไหม้นะครับ ตัวประกันจะครอบคลุมแค่อุบัติเหตุที่เกิดจากรถชนรถเท่านั้น อีกทั้งยังไม่ครอบคลุมตัวบุคคลในกรณีก่อการร้ายด้วย

ประกันรถยนต์ชั้น 3
ประกันรถยนต์ชั้น 3 ให้ความคุ้มครองดังนี้ครับ
คุ้มครองบุคคลภายนอก ทั้งในแง่ทรัพย์สินและร่างกาย หากเกิดอุบัติเหตุประกันจะทำการจ่ายสินไหมทดแทนได้ในส่วนนี้
คุ้มครองตัวบุคคลภายในรถที่เอาประกัน ทั้งจากอุบัติเหตุส่วนบุคคล ค่ารักษาพยาบาล ค่าประกันผู้ขับขี่ ครับ
ประกันรถยนต์ 3 จะเหลือแค่การคุ้มครองบุคคลเป็นหลักแล้วครับ ทั้งบุคคลภายนอกและภายในรถ แต่จะไม่มีการคุ้มครองตัวรถไม่ว่ากรณีใดๆ

slot

ประกันรถยนต์ชั้น ​4
ประกันรถยนต์ชั้น 4 เป็นประกันที่หลายท่านไม่ทราบว่ามีครับ เนื่องจากให้ความคุ้มครองน้อยถึงน้อยมาก โดยมีการคุ้มครองครอบคลุมดังนี้
คุ้มครองบุคคลภายนอกในด้านทรัพย์สินเท่านั้น
อย่างที่บอกครับ ประกันรถยนต์ชั้น 4 มีคนรู้จักน้อย และไม่ค่อยมีใครแนะนำให้ทำ เนื่องจากมันแทบไม่ครอบคลุมเรื่องไหนๆ เลย อีกทั้งสามารถเรียกเงินประกันได้ไม่มาก ทำให้ภาระเงินที่เหลือจะตกอยู่กับผู้เอาประกันแทน

ในส่วนของเบี้ยประกัน ไม่ว่าจะเป็นประกันชั้นหนึ่ง หรือประกันชั้นไหนๆ ก็ตาม จะขึ้นอยู่กับการตกลงกันของตัวบุคคลและบริษัทประกันครับ ว่าจะมีการจ่ายเบี้ยประกันมาก หรือน้อยขนาดไหน ครอบคลุมวงเงินเท่าไหร่

และจากการแบ่งประเภทที่ผ่านมาทำให้เห็นแล้วว่าตัวประกันชั้น 1 เป็นประกันที่ครอบคลุมมากที่สุด ครบเครื่องที่สุด เหมาะสมอย่างยิ่งโดยเฉพาะกับผู้ขับรถที่เพิ่งออกรถใหม่ หรือคนที่อยากซื้อรถให้คนที่คุณรัก

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งทีสำคัญที่สุดคือการขับรถอย่างระมัดระวังและคำนึงถึงปลอดภัยบนท้องถนนเป็นอันดับแรก เพราะไม่ว่าประกันจะคุ้มค่าขนาดไหน บางครั้งมันก็ไม่อาจทดแทนสิ่งที่เสียไปได้ครับ