ประกันสุขภาพเด็กและลูกน้อย AIA ปี 2564

ในปี 2564 นี้ ทําประกันให้ลูกของอะไรดี AIA มี ประกันสุขภาพเด็ก ประกันสุขภาพลูกน้อย ประกันสุขภาพทารกแรกเกิด แบบไหนไว้สร้างความคุ้มครองให้ลูกรักและให้คุณพ่อคุณแม่ได้เลือกวางแผนประกันสุขภาพให้ลูกกันบ้าง AIAplanner ทีมงานตัวแทนประกันชีวิตและประกันสุขภาพ จาก เอไอเอ ได้เรียบเรียงข้อมูลทั้งความคุ้มครอง ราคา ค่าเบี้ย และข้อดีข้อด้วยไว้ในบทความนี้ให้ได้ศึกษาเปรียบเทียบข้อมูลกัน

joker123

แผนประกันสุขภาพเด็ก ประกันสุขภาพลูกน้อยลูกน้อย ของ AIA ในปี 2564 มีอะไรบ้าง
สำหรับเด็กเล็กช่วงอายุ แรกเกิดถึง 5 ปี มีโอกาสเจ็บป่วยได้บ่อยกว่าเด็กวัยอื่นๆ และด้วยค่ารักษาพยาบาลที่มีราคาสูงในปัจจุบันก็เป็นปัญหาที่สำคัญของคุณพ่อคุณแม่หลายๆครอบครัว การเจ็บป่วยเป็นไข้ทั่วไปหากต้องไปรักษาตัวในโรงพยาบาลในปัจจุบันอาจมีค่าใช้จ่ายได้ถึง 30,000-50,000 บาทต่อครั้งเป็นเรื่องปกติ และหากป่วยเป็นโรคที่ต้องนอนนานๆ เช่น RSV อาจมีค่าใช้จ่ายสูงไปถึงหลักแสนบาทได้ เพื่อเป็นตัวช่วยดูแลและบรรเทาเรื่องค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของลูกน้อยให้กับคุณพ่อคุณแม่ บริษัท AIA ได้มีการออกแบบผลิตภัณฑ์ ประกันเด็ก ออกมาเพื่อตอบสนองความต้องการของคุณลูกค้า สำหรับปีนี้ มีแบบประกันแบบไหนไว้เป็นตัวเลือกให้คุณพ่อคุณแม่เลือกใช้สร้างความคุ้มครองให้กับลูกรักบ้าง เรารวบรวมข้อมูลมาให้คุณพ่อคุณแม่ได้พิจารณากันค่ะ

สล็อต

 1. ประกันสุขภาพเด็ก แบบมี OPD – AIA H&S EXTRA
  แผนประกันสุขภาพ ค่าเบี้ยประกันแบบคุ้มค่า พร้อมผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล ทั้งผู้ป่วยใน (IPD) และ ผู้ป่วยนอก (OPD) อีกทั้งผลประโยชน์เงินคืนพิเศษกรณีปีไหนไม่ได้เคลมค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล แผนสูงสุด 6,500 บาทต่อวัน (สำหรับเด็กอายุ 1 เดือน – 5 ปี ทำแผนค่าห้องสูงสุดได้ที่ 4,500 บาท)
  ค่าแพทย์สูงสุดวันละ 1,200 บาท
  ค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการสูงสุด 120,000 บาท ต่อครั้ง
  ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆในโรงพยาบาล (เช่น ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ) สูงสุด 40,000 บาท ต่อครั้ง
  ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) สูงสุด 9,000 บาท ต่อปี
  ผลประโยชน์เงินคืนพิเศษสูงสุด 4,500 บาท ต่อปี
  อายุรับประกัน 1 เดือน – 70 ปี ต่ออายุได้จนถึง 80 ปี

สล็อตออนไลน์

ยกตัวอย่าง กรณีเด็กชายอายุ 1 เดือน ทำแผนค่าห้อง 3500 บาท + ประกันชีวิตหลักความคุ้มครอง 100,000 บาท (20 PLNP) ค่าเบี้ยรวม 36,700 + 1,276 = 37,976 บาท

 1. ประกันสุขภาพเด็กแบบเหมาจ่าย AIA H&S Plus Gold
  แผน ประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย จาก AIA หมดกังวลกับค่ารักษา ด้วยความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลแบบเหมาจ่าย ให้ความคุ้มครองสูงสุดถึงปีละ 5,000,000 บาทค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลสูงสุด 10,000 บาทต่อวัน ขึ้นอยู่กับแผนที่เลือก (สำหรับเด็ก 0-5 ปี เลือกทำได้ที่แผน 4,000-10,000 บาทต่อวัน)
  คุ้มครองเหมาจ่ายค่ารักษาตามจริงตามแผนที่ลูกค้าเลือกสูงสุด 5,000,000 ล้านบาทต่อปี ตามแผนที่เลือก (สำหรับเด็กอายุ 1 เดือน – 5 ปีเลือกได้ที่แผน 2-5 ล้านบาท) ในหมวดค่ารักษาพยาบาล ค่าผ่าตัด ค่าตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยา ค่ารถพยาบาลฉุกเฉิน และค่ารักษาพยาบาลอื่นๆในโรงพยาบาล

ยกตัวอย่าง กรณีเด็กชายอายุ 1 เดือน ทำแผนเหมาจ่าย 2 ล้านบาท (ค่าห้อง 4,000 บาท) + ประกันชีวิตหลัก (20 PLNP) ความคุ้มครอง 100,000 บาท ค่าเบี้ยรวม 53,580 + 1,276 = 54,856 บาท

 1. ประกันสุขภาพเด็ก UDR แบบมีออมในกองทุนรวม
  สัญญาเพิ่มเติมที่ถูกออกแบบมาสำหรับแนบกับประกันควบการลงทุน AIA ISSARA PLUS (UNIT LINKED) เท่านั้น เพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนที่มากกว่า ได้ทั้งประกันสุขภาพ เงินออม และการลงทุนเพื่อสร้าง เงินก้อนและกองทุนมาดูแลประกันสุขภาพระยะยาวให้ลูกในอนาคตเพิ่มโอกาสได้รับผลตอบแทนโดยการลงทุนผ่านกองทุนรวม
  เบี้ยรวมคงที่ตลอดสัญญา
  การันตีการรับประกันต่อเนื่องตลอดสัญญา
  สามารถวางแผนระยะเวลาชำระเบี้ยได้ (แนะนำช่วง 20-30 ปี) แล้ว สร้างเป็นกองทุนดูแลค่ารักษาพยาบาลให้ลูกน้อยได้จนถึงอายุ 80 ปี
  ลดภาระการจ่ายเบี้ยประกันระยะยาว
  สามารถถอนหน่วยลงทุนมาใช้ได้
  ยกตัวอย่าง กรณีเด็กหญิงอายุ 1 ขวบ คุณพ่อคุณแม่ต้องการวางแผนประกันสุขภาพเด็กให้ลูก พร้อมสร้างเงินเก็บเงินออม และเงินลงทุนให้ลูกในอนาคต

jumboslot

โดยวางแผนค่าห้อง 4,500 บาทต่อวัน มีค่าชดเชยรายได้กรณีต้องนอนโรงพยาบาลวันละ 2,000 บาท ประกันชีวิตหลัก AIA ISSARA PLUS ให้ความคุ้มครองชีวิต 720,000 บาท และความคุ้มครองกรณีทุพพลภาพอีก 720,000 บาท เบี้ยประกันรวมปีละ 61,480 บาทกรณีกองทุนที่เลือกทำผลตอบแทนเฉลี่ยได้ที่ 5% ต่อปีเมื่อชำระเบี้ยไปเรื่อยๆจะมีมูลค่าหน่วยลงทุนสะสมหลังหักค่าใช้จ่ายเรื่องการประกันต่างๆแล้วตามตาราง

ประกันควบการลงทุนมีความยืดหยุ่นของแบบประกันค่อนข้างสูง และมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่ดีกว่าแบบประกันแบบดั้งเดิมในระยะยาวหากลูกค้ารับความเสี่ยงของความผันผวนได้มากกว่า

เมื่อสะสมเงินในกองทุนจนเริ่มมีมูลค่าแล้วสามารถถอนหน่วยลงทุนบางส่วนออกมาได้ หากถอนมูลค่าในหน่วยลงทุนออกมาจนหมดเมื่อไหร่ความคุ้มครองก็จะจบลงไป

สามารถวางแผนได้หลากหลายรูปแบบ เช่น

สร้างเป็นแผนประกันสุขภาพและกองทุนการศึกษาหรือเงินทุนให้ลูกในอนาคต
สามารถวางแผนสะสมเงินในกองทุนช่วงระยะเวลาหนึ่ง เช่น 15,20 หรือ 25 ปี หลังจากนั้นหยุดชำระเบี้ย แล้วให้ผลตอบแทนจากหน่วยลงทุนมาดูแลค่าเบี้ยประกันสุขภาพให้ลูกต่อในระยะยาวได้ (สัญญาสุขภาพคุ้มครองได้สูงสุดที่อายุ 80 ปี)
สามารถถอนหรือเพิ่มเงินออมในหน่วยลงทุนได้ (ตามมูลค่าหน่วยลงทุนที่มีคงอยู่ในกรมธรรม์ในช่วงนั้นๆ)
กรณีกองทุนที่ลูกค้าเลือกทำผลตอบแทนเฉลี่ยได้ประมาณ 5% ต่อปี

slot

ปีที่ 20 จะมีมูลค่าหน่วยลงทุนประมาณ 8 แสนบาท
ปีที่ 30 จะมีมูลค่าหน่วยลงทุนประมาณ 1.7 ล้านบาท
เป็นค่าประมาณการผลตอบแทนจริงจะขึ้นอยู่กับสภาพตลาดการลงทุน ณ ตอนนั้น
ต้องทำผ่านตัวแทนที่ได้รับสิทธิในการขายผลิตภัณฑ์ Unit Linked และมีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนเท่านั้น

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้เอาประกันควรประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง และศึกษาเรื่องการลงทุนก่อนการตัดสินใจ

ผลตอบแทนที่แสดงเป็นค่าประมาณการผลตอบแทนจากการลงทุนเฉลี่ยกลางๆที่ 5% ต่อปี ซึ่งผลตอบแทนที่แทนจริงจะขึ้นอยู่กับการวางแผนการลงทุนและสภาพตลาด อาจจะมีความผันผวนระหว่างทาง ซึ่งทำให้ได้ผลตอบแทนน้อยหรือ มากกว่า ที่ประมาณการไว้ได้ ซึ่งหากลูกค้าลงทุนได้ผลตอบแทนที่มากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนสะสมที่จะถอนจากกรมธรรม์ได้ก็จะมากกว่า

กองทุนรวม คือ การรวบรวมเงินทุนจากนักลงทุนทั่วไป คนละเล็กคนละน้อย เพื่อรวมเป็นเงินก้อนขนาดใหญ่ แล้วนำเงินที่รวบรวมนั้นไปลงทุนตามที่ได้ตกลงกับนักลงทุน กองทุนที่รวบรวมเงินที่ได้นี้จะได้รับการบริหารจัดการจากบริษัทจัดการกองทุนซึ่งมีหน้าที่ลงทุนแทนนักลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน และจะมีการจัดตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์เพิ่มขึ้นมาอีกซึ่งกฎหมายจะกำหนดเอาไว้ เพื่อคอยดูแลเงินกองทุนนั้นแทนนักลงทุนที่นำเงินมาลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนล้ม ผู้ดูแลผลประโยชน์ก็จะชดเชยให้กับนักลงทุน หรือบริษัทจัดการกองทุนไม่ได้ทำตามหนังสือชี้ชวนผู้ดูนิยามประกันสุขภาพแต่ละแบบ
ประกันสุขภาพผู้ป่วยใน (IPD) คือ ประกันที่คุ้มครองผู้ที่จำเป็นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง ซึ่งต้องลงทะเบียนเป็นผู้ป่วยในโดยได้รับการวินิจฉัย และคำแนะนำจากแพทย์ตามข้อบ่งชี้ ซึ่งเป็นมาตรฐานทางการแพทย์ และในระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับการรักษาการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยนั้นๆ
ประกันสุขภาพผู้ป่วยนอก (OPD) คือ ประกันที่คุ้มครองผู้ที่รับบริการอันเนื่องจากการรักษาพยาบาลในแผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล หรือในห้องรักษาฉุกเฉินของโรงพยาบาล ซึ่งไม่มีความจำเป็นตามข้อวินิจฉัยและข้อบ่งชี้ซึ่งเป็นมาตรฐานทางการแพทย์ในการเข้ารักษาเป็นผู้ป่วยใน
ประกันสุขภาพแบบแยกค่าใช้จ่าย คือ ประกันที่คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลโดย แบ่งวงเงินความคุ้มครองแยกสำหรับแต่ละรายการ เช่น ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าแพทย์ ค่าผ่าตัด ค่ายา และค่ารักษาพยาบาลอื่น ๆ
ประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย คือ ประกันที่คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลตามจริงแบบเหมาจ่าย เช่น ค่าตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยา ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด ค่ารถพยาบาลฉุกเฉิน ค่ายา เวชภัณฑ์และค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ นำมาคิดค่าใช้จ่ายรวมในวงเงินเดียวกัน แต่อาจมีการจำกัดในส่วนค่าห้องต่อวันไว้ ปัจจุบันสามารถเลือกวงเงินผลประโยชน์สูงสุดได้ตั้งแต่ 1 ล้าน ถึง 5 ล้านบาทต่อปีแลผลประโยชน์ก็จะเอาผิดบริษัทจัดการกองทุนแทนผู้ถือหน่วยลงทุนได้เช่นกัน