ประกันสุขภาพ : แจกฟรี!!! 5 แบบบ้านผู้สูงอายุสไตล์ไทยและญี่ปุ่น อยู่ดี ไม่มีอุบัติเหตุ

ในปัจจบุันที่ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ยุคของผู้สูงอายุแบบสมบูรณ์นั้น สินค้าเเละบริการสำหรับผู้สูงอายุมีให้เลือกใช้อย่างมากมายในท้องตลาด รวมไปถึงสถานบริการรับดูแลผู้สูงอายุที่ขยายตัวเป็นจำนวนมาก เช่น บ้านพักคนชรา เนอร์สซิ่งโฮม สถานดูแลผู้สูงอายุและสถานพักฟื้น โรงพยาบาลผู้สูงอายุ หรือแม้กระทั่งการเลือกปรับแบบบ้านที่อยู่อาศัยส่วนตัว ให้กลายเป็นแบบบ้านผู้สูงอายุ ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเช่นกัน
แบบบ้านผู้สูงอายุ คือ การออกแบบที่พักอาศัยให้รองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งทางร่างกายและจิตใจของผู้สูงอายุ ตลอดจนต้องช่วยลด เเละป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุ พร้อมสร้างสุขภาวะที่ดีในการใช้ชีวิตร่วมกันของทุกคนในครอบครัว โดยแบบบ้านผู้สูงอายุที่ดีควรต้องได้รับการรับรองแบบบ้านผู้สูงอายุจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ เช่น การเคหะแห่งชาติ หรือกรมโยธาฯ ก่อนที่จะนำแบบบ้านไปใช้เพื่อก่อสร้างจริง นอกจากนั้นเเล้ว ประกันสุขภาพเพิื่อผู้สูงอายุจะช่วยคุ้มครองค่าใช้จ่ายสุขภาพเเละอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุได้ด้วยเช่นกัน วันนี้ สินมั่นคง ประกันสุขภาพ รวบรวม 5 แบบบ้านผู้สูงอายุในไทยและญี่ปุ่นที่จะช่วยให้ผู้สูงอายุ เเละสมาชิกทุกคนในบ้านอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมาฝากกัน

joker123

สารบัญบทความ

 1. แบบบ้านผู้สูงอายุ การเคหะแห่งชาติ
 2. แบบบ้านผู้สูงอายุ กรมโยธา
 3. แบบบ้านผู้สูงอายุ SCG HEIM
 4. แบบบ้านผู้สูงอายุ บ้านและสวน
 5. แบบบ้านผู้สูงอายุ ญี่ปุ่น

สล็อต

 1. แบบบ้านผู้สูงอายุ การเคหะแห่งชาติ
  แบบบ้านผู้สูงอายุ การเคหะแห่งชาติ หรือ “บ้านผู้สูงอายุที่ไม่ใช่บ้านผู้สูงอายุ” คือ โครงการประกวดนวัตกรรมการออกแบบบ้านผู้สูงอายุรุ่นใหม่ ภายใต้โจทย์แบบบ้านผู้สูงอายุประเภทงบประมาณ 500,000 บาท (ไม่รวมที่ดิน) เเละประเภทงบประมาณไม่เกิน 1,500,000 บาท (ไม่รวมที่ดิน) โดยผ่านการคัดเลือกโดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 6 แบบ ไม่ว่าจะเป็นแบบบ้านผู้สูงอายุที่ออกแบบให้ประหยัดพลังงานด้วยช่องระบายอากาศ ทำให้ตัวบ้านมีการหมุนเวียนของระบบอากาศที่เป็นธรรมชาติ หรือแบบบ้านผู้สูงอายุที่เน้นใช้แสงธรรมชาติจากภายนอกเข้าสู่ภายใน เพื่อทำให้ผู้สูงอายุรู้สึกผ่อนคลายไม่เกิดความอึดอัด และปลอดภัยในการทำกิจกรรมกับครอบครัว ทั้งนี้ การเคหะฯ ได้นํามาพัฒนาเพื่อให้พร้อมสร้างได้จริง ทั้งงานโครงสร้าง วัสดุ งานระบบทั้งหมด และขอสงวนสิทธิ์ห้ามนำไปใช้เพื่อการค้า

สล็อตออนไลน์

แบบบ้านผู้สูงอายุ การเคหะแห่งชาติ งบก่อสร้าง 500,000 บาท 3 แบบ ได้แก่

 1. แบบบ้านผู้สูงอายุ UNITY HOUSE

• พื้นที่ใช้สอย 12.65 ตร.ว.
• ขนาด 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 1 ห้องครัว
• ค่าก่อสร้างประมาณ 500,000 บาท

jumboslot

 1. แบบบ้านผู้สูงอายุ HOUSE OF LIGHT

• พื้นที่ใช้สอย 46 ตร.ม.
• ขนาด 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 1 ห้องครัว 1 ห้องเอนกประสงค์
• ค่าก่อสร้างประมาณ 500,000 บาท

 1. แบบบ้านผู้สูงอายุ บ้านล้อมสวน

• พื้นที่ใช้สอย 53.7 ตร.ม.
• ขนาด 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 1 ห้องครัว *จอดรถได้ 1 คัน
• ค่าก่อสร้างประมาณ 500,000 บาท

แบบบ้านผู้สูงอายุ การเคะแห่งชาติ งบก่อสร้าง 1,500,000 บาท 3 แบบ ได้แก่

 1. แบบบ้านผู้สูงอายุ TINY HOUSE

• พื้นที่ใช้สอย 100 ตร.ม.
• ขนาด 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 1 ห้องครัว 1 ห้องอเนกประสงค์ *จอดรถได้ 1 คัน
• ค่าก่อสร้างประมาณ 1,500,000 บาท

 1. แบบบ้านผู้สูงอายุ บ้านกฤษฎา

• พื้นที่ใช้สอย 128.97 ตร.ม.
• ขนาด 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 1 ห้องครัว 1 ห้องอเนกประสงค์ 1 ห้องพระ
• ค่าก่อสร้างประมาณ 1,500,000 บาท

 1. แบบบ้านผู้สูงอายุ A GOOD FRIEND

• พื้นที่ใช้สอย 160 ตร.ม.
• ขนาด 2 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 1 ห้องครัว 1 ห้องอเนกประสงค์ *จอดรถได้ 1 คัน
• ค่าก่อสร้างประมาณ 1,500,000 บาท2. แบบบ้านผู้สูงอายุ กรมโยธา
แบบบ้านผู้สูงอายุ กรมโยธาธิการและผังเมือง หรือ “แบบบ้านอารยสถาปัตย์” รองรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้อยู่อาศัยทุกเพศทุกวัย หรือผู้ที่มีข้อจำกัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวัน โดยคำนึงถึงรูปแบบบ้านผู้สูงอายุที่ทันสมัยเเละเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกภายในบ้านให้สามารถตอบสนองความต้องการของบุคคล ทุกเพศ ทุกวัย เเละทุกสถานะของสุขภาพร่างกายเพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเสมอภาคเเละเท่าเทียม
ผู้ขอรับแบบบ้านผู้สูงอายุ กรมโยธา สามารถขอรับแบบบ้านที่ได้รับการรับรองมาตรฐานได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในการออกแบบใดๆ ทั้งสิ้น จะเสียเฉพาะค่าวัสดุ กระดาษถ่ายเอกสารตามจำนวนแผ่นของรูปแบบ และรายการประกอบแบบเท่านั้น สามารถรับได้ตามหน่วยงานท้องถิ่น เช่น กรุงเทพมหานคร ตามเขตต่างๆ ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอำเภอ องค์การบริหารส่วนตำบล ฯลฯ หรือดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์กรมโยธาธิการและผังเมือง

slot

ทั้งนี้ ก่อนนำแบบมาก่อสร้าง ต้องขออนุญาตตามกฎหมายควบคุมอาคาร แก่เจ้าพนักงานท้องถิ่น แต่ไม่จำเป็นต้องตรวจสอบด้านความมั่นคงแข็งแรง เนื่องจากเป็นแบบที่ออกแบบโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง การนำแบบไปปลูกสร้างในที่ดินแต่ละแปลงจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายควบคุมอาคารที่เกี่ยวข้อง

 1. แบบบ้านผู้สูงอายุ บ้านและสวน
  แบบบ้านผู้สูงอายุ บ้านและสวน รองรับการอยู่อาศัยทั้งแบบอยู่คนเดียวและแบบอยู่อาศัยร่วมกับสมาชิกทั้งครอบครัวในรูปแบบบ้านชั้นเดียวสำหรับ 2-4 คน และบ้านสองชั้นสำหรับ 4-7 คน โดยแบบบ้านผู้สูงอายุ บ้านและสวน ทั้ง 4 แบบนี้ เน้นการออกแบบพื้นภายในบ้านให้เรียบ ไม่เล่นระดับ มีห้องนอนและห้องน้ำสำหรับผู้สูงอายุอยู่ชั้นล่าง และมีทางลาดสำหรับรถเข็น ลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุของผู้สูงอายุระหว่างอยู่อาศัยภายในบ้าน

แบบบ้านผู้สูงอายุ บ้านและสวน 4 แบบ ได้แก่

 1. แบบบ้านผู้สูงอายุ สวนชั้นเดียวยกพื้นมีเฉลียงกว้าง

• พื้นที่ใช้สอย 132 ตร.ม.
• ขนาด 2 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ *1 ห้องน้ำผู้สูงอายุ
• ค่าก่อสร้างประมาณ 1,000,000 – 1,600,000 บาท

 1. แบบบ้านผู้สูงอายุ ทรอปิคัลโมเดิร์นชั้นเดียวสำหรับวัยเกษียณ

• พื้นที่ใช้สอย 89 ตร.ม.
• ขนาด 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ *1 ห้องน้ำผู้สูงอายุ
• ค่าก่อสร้างประมาณ 900,000 – 1,200,000 บาท

 1. แบบบ้านผู้สูงอายุ สไตล์อิงลิชคันทรีขนาดเล็กอยู่สบาย

• พื้นที่ใช้สอย 77 ตร.ม.
• ขนาด 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำผู้สูงอายุ
• ค่าก่อสร้างประมาณ 900,000 – 1,200,000 บาท

 1. แบบบ้านผู้สูงอายุ โมเดิร์น 2 ชั้น สำหรับคนทุกวัย

• พื้นที่ใช้สอย 239 ตร.ม.
• ขนาด 4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ *1 ห้องน้ำผู้สูงอายุ
• ค่าก่อสร้างประมาณ 3,300,000 – 4,200,000 บาท

แบบบ้านผู้สูงอายุ กรมโยธาฯ 3 แบบ ได้แก่

 1. แบบบ้านผู้สูงอายุ อารยสถาปัตย์ 1

• พื้นที่ใช้สอย 120 ตร.ม.
• ขนาด 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
• ค่าก่อสร้างประมาณ 1,934,000 – 2,073,000 บาท

 1. แบบบ้านผู้สูงอายุ อารยสถาปัตย์ 2

• พื้นที่ใช้สอย 150 ตร.ม.
• ขนาด 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
• ค่าก่อสร้างประมาณ 2,345,000 – 2,468,000 บาท

 1. แบบบ้านผู้สูงอายุ อารยสถาปัตย์ 3

• พื้นที่ใช้สอย 210 ตร.ม.
• ขนาด 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
• ค่าก่อสร้างประมาณ 2,785,000 – 3,000,000 บาท

แบบบ้านผู้สูงอายุ กรมโยธา คลิก

 1. แบบบ้านผู้สูงอายุ ญี่ปุ่น
  แบบบ้านผู้สูงอายุ ญี่ปุ่น มีทั้งรูปแบบบ้านพักอาศัยส่วนตัว เเละบ้านพักผู้สูงอายุที่ได้รับรางวัลการันตีการออกแบบเพื่อผู้สูงอายุจากประเทศญี่ปุ่น ผสมผสานแนวคิดการออกแบบที่เรียบง่าย เข้าถึงสมาชิกทุกคนภายในบ้าน เเละจัดวางสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุอย่างเหมาะสม ครบครัน

แบบบ้านผู้สูงอายุ ญี่ปุ่น 3 แบบ ได้แก่

 1. แบบบ้านผู้สูงอายุ ญี่ปุ่น “Y? no Ie House” (Sun House) โดย MUJI

• พื้นที่ใช้สอย 80 ตร.ม.
• บ้านสำเร็จรูปแบบ ‘One-room House’ ไม่มีการกั้นห้อง ให้จัดสรรพื้นที่ตามใจชอบ
• ราคา 4.5 ล้านบาท *ขณะนี้มีจำหน่ายเฉพาะในญี่ปุ่นเท่านั้น

แบบบ้านผู้สูงอายุ ญี่ปุ่น คลิก

 1. แบบบ้านผู้สูงอายุ “Wakatake-no-Mori”

• พื้นที่ใช้สอย 20 ตร.ม. / 40 ตร.ม. เเละ 50 ตร.ม.
• บ้านพักคนชรารางวัล GOOD DESIGN GOLD AWARD 2015 ของญี่ปุ่น

แบบบ้านผู้สูงอายุ ญี่ปุ่น คลิก

 1. แบบบ้านผู้สูงอายุ “Hokkori-ya”

• บ้านพักคนชราในเมือง Rikuzentakata เพื่อผู้สูงอายุที่ได้รับผลกระทบจากสึนามิ

 1. แบบบ้านผู้สูงอายุ SCG HEIM
  บ้านเอสซีจี ไฮม์ CARE Series ออกแบบขึ้นเป็นพิเศษเพื่อมอบความห่วงใย ความปลอดภัย และความสุขสบายให้กับผู้สูงอายุ โดยทุกรายละเอียดในบ้านผ่านการคิดค้นอย่างพิถีพิถัน ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงในการผลิตและก่อสร้างบ้าน ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างหลักของตัวบ้านผลิตโดยหุ่นยนต์ หรือระบบ Air Factory System ที่ช่วยนำเอาออกซิเจนเข้าสู้ตัวบ้านโดยผ่านการกรองทำให้อากาศที่เข้ามาสะอาด อีกทั้งยังเลือกใช้วัสดุปูพื้นที่ให้ความรู้สึกนุ่มนวล ไม่ลื่น ห้องน้ำที่แยกโซนแห้งเปียกและมีอุปกรณ์เสริมสำหรับพยุงตัว เพื่อลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุจากการพลัดตกหกล้ม

แบบบ้านผู้สูงอายุ SCG HEIM (CARE Series) 2 แบบ ได้แก่

 1. แบบบ้านผู้สูงอายุ CARE 100

• พื้นที่ใช้สอย 105.8 ตร.ม.
• ขนาด 1 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 1 ห้องคนดูแล 1 ห้องนั่งเล่น และรับประทานอาหาร
• ค่าก่อสร้างเริ่มต้น 5,000,000 บาท

 1. แบบบ้านผู้สูงอายุ CARE 200

• พื้นที่ใช้สอย 163.3 ตร.ม.
• ขนาด 2 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ ห้องรับแขก ห้องรับประทานอาหาร ห้องเตรียมอาหาร ห้องพระ พร้อมทางลาด
• ค่าก่อสร้างเริ่มต้น 5,000,000 บาท

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น