ประกันออมทรัพย์แบบมีเงินปันผล (Par)ทางเลือกในยุคผลตอบแทนการลงทุนไม่แน่นอน

ปัจจุบันทางเลือกที่จะนำเงินไปลงทุนก็มีน้อย ลงทุนตอนนี้ก็ดอกเบี้ยต่ำ มีความไม่แน่นอนสูง ซื้อหุ้นก็เสี่ยง ผันผวน ประกันออมทรัพย์ที่มีผลตอบแทนสูงก็หายาก แต่มีประกันชีวิตอีกรูปแบบหนึ่ง ที่ให้ทั้งความคุ้มครองและอาจจะมีเงินปันผลให้คุณด้วย คือประกันออมทรัพย์แบบมีเงินปันผล มีโอกาสรับผลตอบแทนที่มากกว่า
ความแตกต่างระหว่างประกันออมทรัพย์ทั่วไป กับประกันออมทรัพย์แบบมีเงินปันผล (Par)
ประกันออมทรัพย์ทั่วไป คือ ประกันที่ให้ความคุ้มครองแบบ 2 in 1 นั้นก็คือได้ทั้งความคุ้มครองชีวิต และการออมเงินในรูปแบบประกันชีวิต ซึ่งประกันชีวิตแบบออมทรัพย์มีทั้งระยะสั้น และระยะยาว ซึ่งมีผลประโยชน์ที่รับรองการจ่ายตามที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ โดยมีเงินครบกำหนดสัญญา และบางกรมธรรม์ก็มีเงินคืนระหว่างสัญญาให้

joker123

ประกันออมทรัพย์แบบมีเงินปันผล (Par) คือ กรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีการจ่ายผลประโยชน์เพิ่มเติมจากผลประโยชน์ที่รับรองการจ่ายตามที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ และจำนวนเงินผลประโยชน์เพิ่มเติมดังกล่าว จะไม่รับรองการจ่ายที่แน่นอน หรือเรียกอีกอย่างว่าเงินปันผล

เงินปันผล และเงินคืนระหว่างสัญญา คืออะไร ?
เงินปันผล คือ เงินที่จะได้รับจากผลประกอบการที่บริษัทได้นำเงินไปลงทุน โดยบริษัทจะแบ่งผลประกอบการจากการลงทุนของบริษัทให้กับผู้เอาประกันภัย จะได้มากหรือได้น้อยขึ้นอยู่กับผลกำไรจากการลงทุน ซึ่งเงินจำนวนนี้จะไม่รับรองการจ่ายจากบริษัทให้ผู้เอาประกันภัย โดยจะจ่ายให้เมื่อผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่ถึงวันที่กำหนดไว้ในสัญญา
เงินคืนระหว่างสัญญา คือ เงินที่บริษัท จ่ายคืนให้กับผู้เอาประกันภัยโดยคิดจากเปอร์เซ็นต์ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ซึ่งบริษัทจะรับรองการจ่ายผลประโยชน์ดังกล่างให้กับผู้เอาประกันภัย ตามที่ได้ระบุไว้ในกรมธรรม์ตั้งแต่ต้น

สล็อต

หากอยากซื้อประกันออมทรัพย์แบบมีเงินปันผล ต้องดูอะไรบ้าง
คุณเน้นความคุ้มครองชีวิต หรือเงินออม หากคุณต้องการเน้นความคุ้มครองชีวิต ให้เลือกกรมธรรม์ที่มีความคุ้มครองชีวิตสูง ดูได้จากเปอร์เซ็นต์ของจำนวนเงินเอาประกันภัย แต่หากต้องการเงินออมก็ควรดูจากผลตอบแทนที่ได้รับ ในส่วนของเงินคืนระหว่างสัญญา หรือเงินครบกำหนดสัญญา
อยากได้ความคุ้มครองชีวิตสั้น หรือยาว คุณควรจะเลือกความคุ้มครองให้สัมพันธ์กับเป้าหมายชีวิตของคุณในอนาคต เช่นในอีก 10 ปีข้างหน้าคุณอาจจะต้องการเอาเงินก้อนไปใช้ทำตามความฝันของคุณ ก็ควรเลือกประกันออมทรัพย์ที่มีระยะความคุ้มครองไม่เกิน 10 ปี
กำลังการจ่ายของคุณมีเท่าไร คุณควรคำนวนเงินที่ต้องใช้ในแต่ละปี ว่าเหลือเก็บกี่บาทและสามารถนำเงินส่วนนี้มาจ่ายเบี้ยประกันภัยได้สูงสุดเท่าไหร่ ทางเลือกที่ดีคุณควรเลือกแบบประกันที่พอดีกับตัวคุณ หากเบี้ยประกันภัยที่จ่ายสูงเกินไป ก็อาจจะทำให้การส่งเบี้ยประกันภัยของคุณกลายเป็นภาระขึ้นมาได้
เลือกงวดการชำระเบี้ยให้ถูกต้อง วิธีการที่เหมาะสมที่สุดในชำระเบี้ยประกันภัยคือชำระเป็นรายปี เนื่องจากการชำระเบี้ยประกันภัยเป็นรายปีค่าเบี้ยประกันภัยรวมจะต่ำที่สุด และจะได้รับผลประโยชน์สูงสุดตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

สล็อตออนไลน์

ข้อดีของประกันออมทรัพย์แบบมีเงินปันผล
เป็นการออมเงินแถมความคุ้มครองชีวิต ทำให้มีวินัยในการออม
มีความมั่นคงสูง ความเสี่ยงต่ำ
ทำให้มีเงินก้อนไว้ใช้ในอนาคต
มีผลตอบแทนที่การันตี พร้อมโอกาสรับเงินปันผล
เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำอ้างอิงไปลดหย่อยภาษีได้

jumboslot
รู้อย่างนี้แล้วคุณจะเลือกประกันออมทรัพย์แบบไหนดีที่เหมาะกันคุณ วันนี้เรามีแบบประกันดีๆที่มาครบทั้งความคุ้มครองและเงินคืน พร้อมเพิ่มโอกาสรับเงินปันผล แบบประกันโอเชี่ยนไลฟ์ สมาร์ท พลัส 19/9 จาก OCEAN LIFE ไทยสมุทร ประกันออมทรัพย์เพื่อการสร้างชีวิตที่มั่นคงในอนาคต
รับความคุ้มครองชีวิตสูงสุด 160% (ระหว่างปีกรมธรรม์ที่ 8 – 19)
รับเงินคืน 4% ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 4 และ 8
รับเงินคืน 6% ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 12 และ 16
รับเงินครบกำหนดสัญญา 160% พร้อมโอกาสรับเงินปันผล*
รวมรับผลประโยชน์ตลอดอายุสัญญา 180% (ส่วนที่รับรองการจ่าย)
เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปอ้างอิงลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาทต่อปี

slot