เดินหน้าชน : เสียงบ่นประกันสังคม โดย นายด่าน

อาทิตย์ที่ผ่านมา นายธนกร วังบุญคงชนะ เลขานุการ รมว.คลัง ออกแจ้งผลการเยียวยา 5,000 บาท ตามโครงการ “เราไม่ทิ้งกัน” ว่า สำเร็จลุล่วง 99% เหลือเพียง 1% ส่วนที่ตกค้างจากการทบทวนสิทธิ

มีผู้ผ่านเกณฑ์รับเงินเยียวยา 15 ล้านคน กระทรวงการคลังได้โอนเงินเยียวยาครบทุกคนแล้ว

joker123

คาดว่าจะปิดโครงการได้ภายในเดือนพฤษภาคมนี้

โครงการนี้เริ่มเปิดลงทะเบียนมาตั้งแต่ช่วงมีนาคม และทยอยโอนเงินเยียวยาเมื่อวันที่ 8 เมษายน

ที่หยิบยก “เราไม่ทิ้งกัน” ขึ้นมาเป็นตัวอย่างนี้เนื่องจากเกิดการเปรียบเทียบกับมาตรการเยียวยาผู้ประกันตนที่ว่างงานของสำนักงานประกันสังคม ที่ดำเนินการมาในช่วงใกล้เคียงกัน

แต่มีการร้องเรียนเข้ามามากว่ามีความล่าช้าค่อนข้างมาก

สล็อต

ตัวเลขล่าสุด 22 พ.ค. ที่รายงานสรุปศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. ผู้ยื่นรับสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานจากผลกระทบโควิด สะสม 1,208,999 ราย

ประกันสังคมวินิจฉัยสั่งจ่ายสะสม 1,063,068 ราย รวมเป็นเงิน 5,829 ล้านบาท

ข้อร้องเรียนที่มีต่อประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย กลุ่มที่ร้องเรียนผ่านหน่วยงานของรัฐและกลุ่มที่ร้องเรียนผ่านสื่อมวลชน โดยตรงนั้น สรุปประมวลได้ 3-4 ประเด็นใหญ่ๆ

1.ยื่นเอกสารครบถูกต้อง และได้รายงานตัวตามใบแจ้งนัด แต่ยังไม่ได้รับเงิน

สล็อตออนไลน์

ในกลุ่มนี้บางคนยื่นมาตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคม รายงานตัวเดือนเมษายน แต่จนถึงวันนี้ก็ยังไม่มีเงินโอนเข้าบัญชี

2.ตรวจสอบในระบบว่ามีการอนุมัติการจ่ายเงินเข้าบัญชีแล้ว แต่เมื่อไปตรวจสอบยังไม่มีเงินโอนเข้าแต่อย่างใด

3.ทำงานที่เดียวกันยื่นพร้อมกันกับเพื่อนร่วมงาน แต่ไม่ได้รับเงินทุกคน กลายเป็น 2 มาตรฐาน

4.ช่องทางการติดต่อสอบถามผ่านระบบสายด่วน 1506 โทรเข้าไปไม่มีเจ้าหน้าที่รับสาย ระบบออนไลน์ล่มติดขัด

ในหลายกรณีพบว่ากว่าจะได้รับเงินต้องเสียเวลาเดินทางเข้าไปร้องเรียนที่สำนักงานประกันจังหวัดโดยตรง

jumboslot

เช่นกรณี ของอดีตพนักงานโรงแรมที่ถูกเลิกจ้างงาน คนหนึ่ง ที่ให้ข้อมูลว่า เป็นผู้ประกันตนในมาตรา 33 ไปขึ้นทะเบียนการว่างงานกับประกันสังคมในพื้นที่ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563 และทางประกันสังคมได้ให้ใบนัดและเอกสารขั้นตอนรายงานตัวทั้งหมด 6 ครั้ง ในครั้งแรกได้รายงานตัวแล้วเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม ผ่านเว็บไซต์ของกรมการจัดหางานแต่ยังไม่ได้รับเงินประกันการว่างงาน

ก่อนหน้านี้ได้สอบถามทางประกันสังคมได้รับการชี้แจงว่าหลังจากรายงานตัวแล้วจะมีการโอนเงินเข้าบัญชีภายใน 7 วันทำการ และเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม ได้โทรศัพท์ไปสอบถามสายด่วนประกันสังคม 1506 เจ้าหน้าที่แจ้งว่าเงินน่าจะโอนเข้าในวันที่ 15 พฤษภาคม แต่เงินก็ยังไม่โอนเข้ามาในบัญชี

ล่าสุดตัดสินใจขี่รถจักรยานยนต์จากที่พักระยะทางไปกลับกว่า 20 กิโลเมตร เพื่อไปร้องเรียนสอบถามที่ประกันสังคมจังหวัด

เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบว่าประกันสังคมในพื้นที่ยังไม่อนุมัติ เนื่องจากเอกสารไม่ครบถ้วน แต่เมื่อมีการยืนยันพร้อมยื่นหลักฐานว่ายื่นเอกสารครบถ้วนแล้ว เจ้าหน้าที่คนรับเรื่องได้โทรศัพท์แจ้งไปยังประกันสังคมในพื้นที่ให้อนุมัติการจ่ายเงิน

“หากไม่ไปร้องเรียนด้วยตนเองก็คงไม่มีการอนุมัติจ่ายเงิน” อดีต พนง.โรงแรมระบุ

อย่างไรก็ดี กรณีความล่าช้า ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รมว.กระทรวงแรงงาน ได้ชี้แจงและยอมรับว่า ต้องล่าช้าเพราะโดยลักษณะของระบบคอมพิวเตอร์ที่ไม่ใช่ออนไลน์ ต้องตรวจสอบ เราจะต้องรอ คงต้องใช้เวลาแก้ไข

slot

การอนุมัติต้องผ่านการตรวจสอบและเซ็นลงนามถึงสองคน คือเมื่อลูกจ้างขอมานายจ้างก็ต้องเซ็น ภาคราชการก็ต้องตรวจสอบก่อนที่จะจ่ายเงิน

ปัญหาความล่าช้าที่เกิดขึ้น อาจจะด้วยข้อจำกัดของบุคลากร หรือระบบคอมพิวเตอร์อย่างไรก็ตามแต่ คงไม่ใช่เหตุผลหรือข้ออ้าง

เพราะในภาวะวิกฤตโควิดเช่นนี้ อย่าปล่อยให้ผู้ประกันตนที่ตกงาน ต้องมาคอยติดตาม สอบถามว่า เมื่อไรพวกเขาจะได้รับเงินช่วยเหลือสักที