แรงงาน ลดเงินสมทบ ‘ประกันสังคม’ อีก 3 เดือน พร้อมจ่ายสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานจากโควิด

แรงงาน ลดเงินสมทบ ‘ประกันสังคม’ อีก 3 เดือน พร้อมจ่ายสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานจากโควิด
เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 4 มกราคม ที่ห้องประชุมประสงค์รณะนันทน์ กระทรวงแรงงาน นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน แถลงมาตรการเยียวยาผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ระลอกใหม่ โดยกำหนดให้ลดเงินสมทบนายจ้างและผู้ประกันตนเป็นระยะเวลา 3 เดือน รวมถึงการจ่ายสิทธิประโยชน์กรณีมีเหตุสุดวิสัย และการเตรียมความพร้อมระบบรับชำระเงินสมทบผ่านช่องทางออนไลน์และหน้าเคาน์เตอร์ธนาคาร

joker123

นายสุชาติ กล่าวว่า สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ได้ออกกฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ปี2563 ส่งผลให้ลดเงินสมทบนายจ้างและผู้ประกันตนตาม ม.33 เหลือร้อยละ 3 ส่วนผู้ประกันตนตาม ม.278 เหลือ 278 บาทต่อเดือน รวมระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่มกราคม-มีนาคมนี้ เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ ให้ได้รับการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของทุกฝ่ายได้ถึง 15,660 ล้านบาท

สล็อต

โดยตอนนี้มีมาตรการช่วยเหลือ แบ่งเป็น 1.เตรียมความพร้อมระบบรองรับการรับชำระเงินสมทบอัตราใหม่ผ่านช่องทางต่างๆ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมนี้ ซึ่งนายจ้างสามารถชำระเงินสมทบให้ผู้ประกันตนตาม ม.33 ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกรุงไทย และธนาคารธนชาต หรือชำระผ่านระบบอิเลคทรอนิกส์ ของธนาคารตามที่กล่าวมา และธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารซิตี้แบงค์ ฯลฯ และสำนักงานประกันสังคมทุกพื้นที่

สล็อตออนไลน์

นายสุชาติ กล่าวอีกว่า สำหรับผู้ประกันตนตาม ม.39 ที่ใช้บริการหักบัญชีเงินฝากกับธนาคารต่างๆ นั้น ทุกหน่วยบริการพร้อมหักบัญชีอัตโนมัติในรอบวันที่ 15 กุมภาพันธ์นี้ ส่วนผู้ที่ใช้บริการตามเคาน์เตอร์เทสโก้โลตัสจะเริ่มให้บริการวันที่ 7 มกราคมนี้ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ได้วันที่ 15 มกราคมนี้ ส่วนธนาคารธนชาตจะเริ่มในวันที่ 1 กุมภาพันธ์นี้

jumboslot

มาตรการที่ 2 คือการจ่ายสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัย(โรคระบาด) สำหรับลูกจ้างผู้ประกันตนที่มีเงินสมทบครบ 6 เดือนใน 15 เดือน แต่ไม่ได้ทำงานหรือนายจ้างไม่ให้ทำงานเนื่องจากต้องกักตัว หรือนายจ้างหยุดประกอบกิจการจนลูกจ้างไม่ได้รับค่าจ้างนั้น จะได้รับสิทธิทดแทนในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างรายวันตลอดระยะเวลากักตัวแล้วแต่กรณี แต่ไม่เกิน 90 วัน เช่น ผู้ที่มีฐานเงินเดือน 15,000 บาท จะได้รับเงินเยียวยา 7,500 บาท ซึ่งมาตรการนี้ครอบคลุมทั้งประเทศ ไม่ใช่เพียง 28 จังหวัดตามที่มีประกาศสั่งให้หยุดกิจการ และสามารถขอรับสิทธิประโยชน์โดยกรอกแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน สปส.2-01/7 ผ่านเว็บไซต์ แล้วนำส่งนายจ้างได้ตั้งแต่วันนี้ ย้ำให้ระบุเบอร์โทรศัพท์ติดต่อและเลขบัญชีธนาคาร อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ประกันตนตาม ม.39 และ ม.40 หรือผู้ทำอาชีพอิสระนอกระบบนั้นจะเป็นหน้าที่การดูแลของหน่วยงานอื่น

นายสุชาติ กล่าวต่อว่า สำหรับนายจ้าง ให้ยื่นขอรับสิทธิว่างงานผ่านเว็บไซต์เดียวกันและบันทึกข้อมูลในระบบอีเซอร์วิส โดยต้องบันทึกข้อมูลลูกจ้างตามแบบฟอร์มและหนังสือรับรองการหยุดงานกรณีราชการสั่งปิดหรือกักตัว แล้วส่งทางไปรษณีย์ไปยังสำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ ทั้งนี้ ลูกจ้างผู้ประกันตนไม่ต้องเดินทางไปยังสำนักงานฯ เมื่อครบถ้วนทุกขั้นตอน หลังจากนั้นเงินจะโอนเข้าบัญชีภายใน 5 วันทำการ และรอบตัดจ่ายกำหนดทุกสิ้นเดือนถัดไป หรือจนกว่าจะครบวันที่สถานประกอบการมีกำหนดปิด

slot