โควิดระบาดรอบ 2 และโอกาสในการติดเชื้อ

ปีที่แล้วเราต้องเผชิญกับสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ปีนี้ก็ต้องพบสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ เรามีบทเรียนกันมาครั้งหนึ่งแล้ว ครั้งนี้เราทุกคนสามารถช่วยกันได้ครับ
วันนี้เรารวบรวมโอกาสในการรับเชื้อการดูแลและวิธีปฏิบัติตัว ถ้าจะต้องอยู่ในสถานที่เสี่ยงเพื่อเป็นข้อมูลในการดูแลตัวเอง เช่น
ตลาด ตลาดนัด ตลาดสด

joker123

การเข้าไปในพื้นที่แออัดอย่างเช่นตลาด โอกาสเสี่ยงที่จะได้รับเชื้อโควิดเกิดได้จากหลาย ๆสาเหตุ โดยเฉพาะการสัมผัสธนบัตร เศษเหรียญ การชำระเงินผ่านช่องทางการโอนจึงเป็นทางเลือกที่ดี นอกจากนี้ยังมีโอกาสเสี่ยงจากการสัมผัสถุงพลาสติก เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ เพราะเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรค เพื่อลดความเสี่ยงในการสัมผัสกับเชื้อโรคต่าง ๆ ควรล้างมือก่อนและหลังสัมผัสทุกครั้ง รวมทั้งก่อนการนำเนื้อสัตว์และผักผลไม้มาล้างก่อนจัดเก็บหรือประกอบอาหาทุกครั้ง

สล็อต

การพบปะกับผู้อื่น
ในช่วงที่มีการแพร่ระบาด การพบปะกับผู้อื่นร่วมไปถึงการสังสรรค์กันในหมู่เพื่อฝูงหรือคนในครอบครอบ พบปะกันได้แต่ไม่ควรจะใกล้ชิดกัน รักษาระยะห่าง ไม่ใช้อุปกรณ์กินดื่มร่วมกัน เลือกโต๊ะที่เว้นระยะห่าง หากป่วยควรงดสังสรรค์ ดูแลตัวเองและสังเกตอาการ ถ้าเป็นไปได้ควรงดพบปะกันในช่วงเวลานี้ เพราะเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อในกลุ่มใหญ่ โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงอย่างเช่นเด็กและผู้สูงอายุ ควรอยู่บ้านเพื่อลดโอกาสติดเชื้อ หากจำเป็นที่จะต้องออกข้างนอกต้องสวมหน้ากากตลอดเวลา ไม่ใกล้ชิดกันเว้นระยะห่างกัน 1 – 2 เมตร

สล็อตออนไลน์

ผู้สูงอายุและโอกาสในการได้รับเชื้อโควิด
ผู้สูงอายุในวัย 60 ขึ้นไป เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงในการได้รับเชื้อโควิด 19 โดยเฉพาะความเสี่ยงจากการออกนอกบ้าน อาจจะเสี่ยงติดเชื้อจากการจับราว พนักเก้าอี้ เนื่องจากผู้สูงวัยเริ่มเดินลำบากมีความจำเป็นต้องจับราวเพื่อช่วยทรงตัวในการเดิน

เสี่ยงจากการใช้ห้องน้ำสาธารณะ เพราะผู้สูงวัยหลายคนอาจจะต้องเข้าห้องน้ำบ่อย ๆ การใช้ห้องน้ำสาธารณะซึ่งมีผู้ใช้เป็นจำนวนมาก การดูแลทำความสะอาดอาจจะไม่ทั่วถึงและดีพอ

เสี่ยงจากการขยี้ตา การสัมผัสใบหน้า ผู้สูงอายุมักจะมีภาวะตาแห้ง แสบตาง่าย ผู้สูงอายุจึงมักที่จะขยี้ตา เมื่ออยู่ภายนอกบ้าน มือของผู้สูงอายุอาจจะสัมผัสแหล่งสะสมเชื้อโรคโดยไม่รู้ตัว และเมื่อขยี้ตาหรือสัมผัสใบหน้าก็เพิ่มโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อ

jumboslot

ห้างสรรพสินค้า
ระมัดระวังโอกาสเสี่ยงจากการสัมผัสรถเข็น บันไดเลื่อน ราวบันได ปุ่มลิฟต์ ห้องน้ำสาธารณะ สัมผัสสิ่งของในร้านค้า การสัมผัสบัตรจอดรถ ธนบัตรจากตู้ ATM ไปห้างอย่างปลอดภัยควรเช็คข้อมูลข่าวสารว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงหรือไม่ ล้างมือให้สะอาดหรือ ทำความสะอาดมือทันทีด้วยเจลแอลกอฮอล์

slot

โควิดระบาดระลอกใหม่นี้ มาช่วยกันดูแลตัวเอง รักษาระยะห่าง ใส่หน้ากากอนามัยให้ถูกวิธี ล้างมือบ่อย ๆ ให้สะอาด ไอจามไม่ถอดหน้ากาก ไม่ใช้ของใช้ร่วมกับผู้อื่น อยู่บ้านเพื่อลดความเสี่ยง ที่สำคัญอย่าลืมเช็คข้อมูลข่าวสารอยู่เสมอนะครับ