เป็นโรคร้ายมาก่อน ทำประกันสุขภาพโรคร้ายแรงได้หรือไม่ ?

ตอบคำถาม หากเราเป็นโรคร้ายแรงมาก่อนทำประกันจะสามารถทำประกันสุขภาพโรคร้ายแรงได้หรือไม่ ?
เมื่อโรคภัยบนโลกเราเริ่มมีมากขึ้นขณะที่คนเรามีอายุมากขึ้น อยู่นานมากขึ้นการก้าวเข้าสู่ยุค Aging Society กระตุ้นเตือนให้หลายคนหันมาทำประกันสุขภาพ ประกันสุขภาพโรคร้ายแรงกันมากขึ้นไว้ป้องกันหากเกิดป่วยโรคร้ายไม่มีเงินรักษา ประกันก็จะช่วยคุณได้

joker123

เพราะประกันสุขภาพโรคร้ายแรงพิจารณารับประกันภัยจากสุขภาพ อายุของผู้เอาประกันภัยเป็นสำคัญ กล่าวคือ เบี้ยประกันสุขภาพจะเป็นอย่างไรปัจจัยขึ้นอยู่กับผู้ซื้อล้วน ๆ เลยครับ

โดยความคุ้มครองของประกันสุขภาพโรคร้ายแรงจะดูแล หากผู้ซื้อประกันเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล เมื่อป่วย ไข้

สล็อต

ช่วยจ่ายค่าห้อง ค่าอาหาร ค่ายา ค่าบริการทั่วไปตามความคุ้มครองที่เลือก
ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการผ่าตัด ค่าปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับการผ่าตัด
การชดเชยค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยเฉพาะโรคร้ายแรงที่ต้องรักษาอย่างต่อเนื่อง เช่น ทำเคมีบำบัด (คีโม) ฉายแสง
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ หากต้องหยุดพักรักษาตัว เมื่อเป็นโรคร้ายแรง
สำหรับความคุ้มครองเหล่านี้ อย่างที่ทราบดีว่าก่อนซื้อประกันสุขภาพโรคร้ายแรงสักกรมธรรม์เราต้องเช็กรายละเอียดให้ดี ดูเงื่อนไขความคุ้มครองให้ถี่ถ้วน เพื่อไม่ให้จ่ายเบี้ยทิ้งขว้างโดยใช่เหตุ

สล็อตออนไลน์

อ่านมาถึงตรงนี้ผู้สนใจทำประกันโรคร้ายแรง อาจจะมีคำถามว่า

โรคที่เป็นมาก่อนทำประกัน
จะซื้อประกันสุขภาพโรคร้ายแรงได้ไหม?

คำตอบ คือ ซื้อประกันสุขภาพได้แต่ต้องแถลงสุขภาพกับบริษัทฯ ประกันภัยโดยตรง และบริษัทฯ ประกันจะไม่คุ้มครองค่ารักษาโรคที่คุณเป็นมาก่อนทำประกันภัยครับ โดยบริษัทฯ ประกันภัยมีสิทธิปฏิเสธรับทำประกันได้

jumboslot

อ่านแล้วคุณรู้สึก งง ๆ สับสนหรือเปล่า ?
ให้เข้าใจถ่องแท้และง่ายยิ่งขึ้น อ้างอิงกรณีศึกษาจากเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการสำนักและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เล่าตัวอย่างไว้ว่า

“บริษัทฯ ประกันจะไม่คุ้มครองโรคที่เป็นมาก่อนการทำประกันภัย เช่น หากผู้เอาประกันภัยเป็นโรคเบาหวานมาก่อนการทำประกันภัย บริษัทจะไม่คุ้มครองหากผู้เอาประกันภัยนั้นต้องรักษาตัวด้วยโรคเบาหวาน แต่จะคุ้มครองหากผู้เอาประกันภัยนั้นเกิดเป็นโรคหัวใจขึ้นมาภายหลัง”

หมายความว่า บริษัทประกันจะปฏิเสธการรักษาโรคเบาหวาน (โรคที่เป็นมาก่อน) แต่จะช่วยรักษาโรคหัวใจ ซึ่งถือเป็นโรคที่เกิดขึ้นหลังจากทำประกันภัย ดังนั้น คนที่สุขภาพแข็งแรงอยู่แล้ว ควรทำประกันสุขภาพไว้ครับ เพราะเบี้ยไม่สูงมากนัก แถมลดหย่อนภาษีได้ด้วย

slot

ส่วนผู้ที่ไม่แข็งแรงหรือมีโรคประจำตัวที่เสี่ยงจะป่วยโรคอื่น ๆ ในอนาคต ทำประกันสุขภาพไว้ก็ดีนะครับ ถึงเบี้ยจะค่อนข้างสูงกว่าคนปกติที่แข็งแรง แต่ก็ช่วยเซฟเงินค่ารักษาพยาบาล อย่างไรก็ ผู้ที่เคยเป็นโรคที่เป็นมาก่อนทำประกันสุขภาพต้องเผื่อใจไว้นิดนึงนะครับ เพราะบริษัทฯ ประกันภัยอาจจะปฏิเสธไม่รับประกันภัยก็ได้