แปดเก้า

แปดเก้า เป็นชื่อการพนันประเภทหนึ่งในประเทศไทย จัดเป็นการพนันลำดับที่ 5 ในบัญชี ก (ห้ามเด็ดขาด) ท้ายพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 บางทีเรียก “หมูต้ม” โดยถ้าเล่นด้วยไพ่จะเรียก “ไพ่แปดเก้า”หรือ “ไพ่ป๊อกแปดเก้า” หรือ “ป๊อกแปดป๊อกเก้า” อุปกรณ์การเล่น ประกอบด้วย ไพ่สามสิบสองใบ ทำจากไม้งาหรือกระดูกเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบน ๆ แต่ละใบกว้างประมาณหนึ่งนิ้ว และยาวประมาณสามนิ้ว อย่างไรก็ดี ไพ่ทีทำจากไม้หรือกระดูกนี้มักเล่นกันแต่ในหมู่คนจีนเพราะหายาก ส่วนคนไทยมักใช้ไพ่ป๊อกแทน อนึ่ง ในการเล่นบางทีก็ใช้ลูกเต๋าด้วย

jumbo jili

ผู้เล่นแต่ละครา มักมีสี่คน ประกอบด้วย เจ้ามือหนึ่งคน และผู้เล่นอื่นอีกสามคน แต่บางทีอาจเล่นกันด้วยจำนวนผู้เล่นอื่นและไม่มีเจ้ามือก็ได้
วิธีเล่น ผู้เล่นทั้งหมดล้อมวงกัน เจ้ามือเอาไพ่คละกัน แล้วคว่ำหน้าซ้อนกันเป็นคู่ ๆ เรียงกันไปสิบหกคู่ จากนั้นเจ้ามือทอดลูกเต๋าทั้งสองลูกเป็นคนแรก เพื่อคัดเลือกว่าลูกค้าคนไหนจะได้หยิบไพ่ก่อน เช่น ลูกเต๋าทอดได้แปดแต้ม ก็ให้คนขวามือของคนทอดเป็นหนึ่งแล้วไล่ไปทั้งสี่คนนั้นจนครบแปด ตกแปดที่ใครคนนั้นก็หยิบไพ่ขึ้นสองใบ คนทางขวาคนคนหยิบไพ่นั้นก็หยิบอีกสองไป คนถัดไปก็หยิบต่อ ๆ กันไปจนครบทุกคน แล้วจึงหงายไพ่ดูกัน ก่อนทอดลูกเต๋ามีการวางเงินกันก่อน แล้วหงายไพ่ดู ใครได้แต้มสิบเรียก “บอด” ใครได้แต้มเกินสิบให้เอาสิบหักออก เหลือเท่าใดจึงเป็นแต้มที่นับ ใครได้แต้มสูงสุดก็ชนะ ถ้าผู้ชนะเป็นเจ้ามือ เจ้ามือก็กิน ถ้าผู้เล่นชนะ ผู้เล่นก็กินเจ้ามือ ถ้าเล่นไม่มีเจ้ามือ ผู้เล่นทุกคนวางเงิน ใครได้แต้มสูงสุดก็ชนะไป

สล็อต

บางทีมีวิธีเล่นที่พิสดารออกไป เช่น ให้ทุกคนหยิบไพ่คนละสองใบ จนมีคนละสี่ใบ แล้วเลือกแต้มออกมาวางครั้งละสองใบ ใครมากสุดก็ชนะไปในหนนั้นแล้วจำไว้ว่าใครแพ้ใครชนะ แล้วจึงเปิดที่เหลือเพื่อดูว่าหนนี้ใครแพ้ใครชนะ ในสองหนนี้ ใครแพ้ทีชนะทีเรียกว่าเสมอไปในครานี้ แพ้ทั้งสองก็แพ้ไป ถ้าชนะทั้งสองหนจึงเป็นผู้ชนะในครานี้ การเล่นแบบนี้มักมีเจ้ามือ บางทีเล่นโดยแจกไปให้คนละละสามใบ ใครแต้มสูงกว่าเจ้ามือก็ชนะไป ต่ำกว่าเจ้ามือก็ถูกกิน แต้มที่รวมก็เช่นเดียวกัน คือ สามใบรวมเก้าแต้ม หรือสามใบรวมสิบเก้าแต้มแล้วค่อยเอาสิบหักออกจึงเหลือเก้าแต้มดุจกัน
การเล่นแปดเก้า
ก. การเล่นแบบเก่า
อุปกรณ์ที่ใช้เล่น ไพ่ไม้ (ที่ใช้ในการเล่นต่อแต้ม) 2 ชุด โดยจะเลือกเอาบางตัวออกจนเหลือ 32 ตัว

สล็อตออนไลน์

วิธีเล่น
วิธีแรก มีผู้จัดให้มีการเล่นหนึ่งคน ประกอบกับผู้เล่น
วิธีที่สอง ออกเงินคนละเท่าๆ กัน ตั้งเป็นกองกลาง โดยจะถือเงินกองกลางเป็นผู้จัดให้มีการเล่น (เจ้ามือ)
คว่ำไพ่ไม้ทั้งหมดแล้วคละให้ทั่วแล้วจึงตั้งเป็นแถว
ผู้ร่วมวงคนใดคนหนึ่งลงมือทอดลูกเต๋าเพื่อหาตัว ผู้หยิบไพ่คนแรก (ลูกเต๋า 2 ลูก)
ผู้หยิบไพ่คนแรกก็ต้องทอดลูกเต๋าอีกครั้งว่าจะหยิบไพ่ไม้คู่ใดก่อน คนถัดไปก็จะหยิบ 2 ชิ้น เรียงกันไปจนครบ 2 ครั้ง (ครบ 4 ตัว)
เมื่อได้ไพ่แล้วตรวจดูแล้วจึงแบ่งออกเป็นสองคู่ โดยถือหลักว่าไพ่ 2 ชิ้น รวมกันแล้วตัดเลขหลักสิบทิ้ง เช่น 22 จะมีแต้มเท่ากับ 2 แต้ม
แต้มหรือเศษผู้ใดมากกว่าถือว่าชนะ

jumboslot

หมายเหตุ การหงายไพ่ให้หงายทีละคู่
ข. การเล่นแบบใหม่
อุปกรณ์ที่ใช้เล่น ไพ่ป๊อก 1 สำรับ
วิธีเล่น ใช้วิธีเล่นเช่นเดียวกับการเล่นแบบเก่า

slot