บิลเลียด

การเล่นบิลเลียด อุปกรณ์ที่ใช้เล่น ใช้โต๊ะบิลเลียดซึ่งมีอยู่ 6 หลุม ลูกบิลเลียดสีขาวมีจุด 1 ลูก ลูกบิลเลียดสีขาวล้วน 1 ลูก และลูกสีแดงอีก 1 ลูก รวมเป็น 3 ลูก อีกทั้งไม้คิวสำหรับใช้แทงในจำนวนที่เพียงพอสำหรับผู้เล่น
วิธีเล่น
1.ผู้เล่นจะถือลูกขาวจุดและลูกขาวล้วนไว้คนละหนึ่งลูก โดยฝ่ายที่ถือลูกขาวจุดจะเป็นฝ่ายเริ่มเล่นก่อน แล้วแทงไปจนกว่าจะหมดไม้ (แทงไม้ไหนไม่ได้แต้มถือว่าหมดไม้) ต่อมาให้ฝ่ายที่ถือลูกขาวล้วนเริ่มแทงนับแต้มได้บ้าง ผลัดกันแทงจนกว่าฝ่ายใดจะได้แต้มเกมก่อนกัน ฝ่ายใดชนะก็ได้สินพนันที่วางไว้ไป
2.การนับแต้มถือลูกตบหรือลูกเปลี่ยน ตบหรือเปลี่ยนแดงได้ 3 แต้ม แทงแคนนอน ตบหรือเปลี่ยนขาวได้ 2 แต้ม แทงมิสต์หรือผิดเสีย 1 แต้ม ถ้ามิสต์หรือผิดทำให้ลูกที่แทงลงหลุมหรือตกโต๊ะเสีย 3 แต้ม แทงฟาว์ลเสีย 1 แต้ม และแต้มเสียต้องลบออกในไม้นั้นด้วย
3.การเล่นจะเล่นกันเป็นเกม ซึ่งแล้วแต่ผู้เล่นจะตกลงกัน เช่น จะเล่นเกมสั้นหรือเกมยาว จะเล่นกันกี่แต้มถึงจะเป็นฝ่ายชนะ หรือจะพนันกันเกมละเท่าใดก็เอาสินพนันมารวมกันไว้ฝ่ายใดชนะก็ได้ทั้งหมด
บิลเลียด คิวสปอตส์ ( cue sports) ในบางครั้งเรียกว่า บิลเลียด หรือ กีฬาบิลเลียด (billiard, billiard sports)[1][2] หมายถึงเกมและกีฬาหลายชนิดที่ต้องใช้ทักษะส่วนบุคคล โดยทั่วไปผู้เล่นจะแทงลูกบิลเลียดด้วยไม้คิว ลูกบิลเลียดจะเคลื่อนที่ไปบนผิวสักหลาดบนโต๊ะบิลเลียด ขอบหลุมที่สูงจากพื้นโต๊ะครอบคลุมด้วยยาง

jumbo jili

ในอดีตถึงแม้ว่าคำว่า billiards ในภาษาอังกฤษยังเป็นชื่อที่คุ้นเคยที่ยังคงประยุกต์ใช้ในบางประการในทั่วไปสำหรับทุกเกมดังกล่าวการใช้คำที่มีความหมายที่แตกตัวมากจากการแข่งขันเฉพาะตัวมากขึ้นในส่วนต่างๆของโลก ตัวอย่างเช่นในประเทศอังกฤษและออสเตรเลีย มักจะหมายถึงเกม อิงลิชบิลเลียด ในขณะที่อเมริกาและแคนาดา ในบางครั้งใช้เพื่ออ้างถึงเกมโดยเฉพาะหรือชั้นของเกมหรือเกมเกี่ยวกับบิลเลียดทั้งหมดโดยทั่วไปขึ้นอยู่กับภาษาแต่ละที่และบริบท
กีฬาบิลเลียดมีการแบ่งย่อยที่สำคัญได้แก่ แครอมบิลเลียด (Carom billiards) หมายถึงการเล่นบนโต๊ะโดยไม่มีหลุม ปกติโต๊ะมีความยาว 10 ฟุต รวมทั้ง บัลค์ไลน์ แอนด์ สเตรทเรล (balkline and straight rail) คูเชินแครอม (cushion caroms) ทรีคูเชินบิลเลียด (three-cushion billiards) อาร์ทิสทิกบิลเลียด (artistic billiards) และ โฟร์บอล (four-ball) พูล (Pool) ครอบคลุมด้วยหลายเกมบิลเลียดที่มีหกหลุมบนโต้ะที่จะเล่น โต้ะมีความยาว 7- 8- หรือ 9- ฟุต รวมทั้งในหมู่อื่นด้วย แปดลูก (eight-ball; กีฬาคิวส่วนใหญ่เล่นกันอย่างแพร่หลายมากที่สุดในโลก) เก้าลูก (nine-ball) สิบลูก (ten-ball) สเตรทพูล (straight pool) วันพ็อคเกต (one-pocket) และ แบงก์พูล (bank pool) และ สนุกเกอร์ (Snooker) กับ อิงลิชบิลเลียด (English billiards) เกมที่เล่นบนโต๊ะบิลเลียดที่มีหกหลุมที่เรียกว่า โต๊ะสนุกเกอร์ (ซึ่งมีขนาดเพียง 12 ฟุต × 6 ฟุต) ที่จัดแยกหากจากเกมพูลกับพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ที่แยกจากกันจนกลายเป็นวัฒนธรรมที่แยกต่างหากจากคำศัพท์ที่ลักษณะการเล่นแบบเดิม

สล็อต

ลูกบิลเลียด (อังกฤษ: billiard ball) เป็นลูกบอลหนักที่ขนาดเล็กใช้ในบิลเลียด เช่น แครอมบิลเลียด (carom billiards) พูล (pool) และ สนุกเกอร์ (snooker) จำนวน ลักษณะ เส้นผ่านศูนย์กลาง สีสัน และรูปแบบของลูกที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับของเกมตามชนิดนั้นที่จะใช้เล่น คุณสมบัติลูกต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเช่น ความแข็ง ความเสียดทาน และ ความยืดหยุ่น มีความสำคัญมากของจุดสำคัญที่ดีของการเล่น
บิลเลียด มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าคิวสปอตส์ เป็นกีฬาที่มีลักษณะคล้ายกับสนุกเกอร์ โดยทั่วไปผู้เล่นจะแทงลูกบิลเลียดด้วยไม้คิว มีหลายท่านที่เข้าใจว่า สนุกเกอร์ บิลเลียด พูล คือกีฬาชนิดเดียวกัน แต่จริงๆแล้วก็จะมีความแตกต่างกันออกไป เช่นกติกา

สล็อตออนไลน์

อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการเล่นสนุกเกอร์และ บิลเลียด
-โต๊ะสนุ๊กเกอร์ : มาตรฐานจะต้องมีขนาดกว้าง 11 ฟุต ยาว 8 นิ้วครึ่ง และสูง 10 นิ้ว โดยมีพื้นที่ประมาณ 9,912ตารางนิ้ว โต๊ะจะมีหลุมตามมุม 2 หลุม คือหลุมบนและหลุมล่าง มีหลุมที่กึ่งกลางด้านยาวของโต๊ะอีกข้างละ 1 หลุม คือหลุมกลาง โดยขนาดของหลุมจะขึ้นอยู่กับสมาคมบิลเลียดเป็นผู้กำหนด นอกจากนี้ยังมีเส้นเมืองและในเมือง โดยเส้นเมืองคือเส้นที่ลากห่างจากขอบและขนานดับคุชชิ่งล่าง 29 นิ้ว และพื้นที่ซึ่งอยู่ระหว่างเส้นกับขอบคุชชิ่งล่าง เรียกว่าในเมือง และในเมืองจะมีครึ่งวงกลมตัว D มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่กึ่งกลางของ “เส้นเมือง” และรัศมี 11 นิ้วครึ่ง รวมไปถึงการกำหนดจุดต่างๆ เช่น จุดสปอต อยู่ห่างจากขอบด้านในของคุชชั่นบน 12 นิ้วครึ่ง, จุดเซ็นเตอร์ อยู่ที่จุดกึ่งกลางระหว่างขอบคุชชั่นบน กับขอบคุชชั่นล่าง, จุดปิรามิด อยู่กึ่งกลางระหว่าง “เซ็นเตอร์” กับขอบคุชชั่นบน และจุดกลางของเส้นเมือง สุดท้ายนี้จะเป็นขนาดของ
-ลูกบิลเลียด : ตามมาตรฐานจะต้องมี เส้นผ่านศูนย์กลาง 5 มม.มีน้ำหนักเท่ากัน ความคลาดเคลื่อนได้ไม่เกิน 0.5 กรัม ต่อ 1 ชุด
-อุปกรณ์ไม้คิว : ต้องมีความยาวไม่ต่ำกว่า 3 ฟุต และมีลักษณรูปร่างที่ไม่ต่างจากที่ใช้เล่นกันตามปกติ
อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการเล่นพูล

jumboslot

-โต๊ะพูล : จะต้องมีขนาด 8 ฟุต สำหรับใช้เล่นตามปกติทั่วไป และขนาด 9 ฟุต ที่ใช้ในการแข่งขัน โดยความแตกต่างขากโต๊ะพูลกับบิลเลียดจะอยู่ที่หลุมด้านข้าง ซึ่งของโต๊ะพูลมีขนาดหลุ่มด้านข้างที่ใหญ่กว่าหลุ่มตรงหัวมุมทั้ง 4 มีจะเปิดกว้างกว่าอีกด้วย เรียกได้ว่ามีโอกาสแทงลูกเข้าง่ายกว่าหลุ่มข้างเลยทีเดียว
-ลูกพูล ขนาดตามมาตฐานของลูกพูลคือ ต้องมีขนาด 2 นิ้วครึ่ง และในเกมส์การแข่งขันส่วนมากจะใช้ 15 ลูก
-วิธีการวางลูก : มีกรอบสามเหลี่ยมสำหรับไว้เซ็ทลูกบนโต๊ะ และมีเกณฑ์ หัวโต๊ะ, ท้ายโต๊ะ โดยการวางลูกจะวางสลับสีกันกับลูกลาย ส่วนลูกที่ใช้สอยจะวางอยู่ตรงไหนของโต๊ะก็ได้หลังจุดที่สอง
-ไม้พูล ความยาวของไม้จะอยู่ประมาณ 57 ไม่เกิน 58 นิ้ว ขนาดปลายหัวไม้ ประมาณ 11 ถึง 14 มิลลิเมตร

slot