ชนไก่

ชนไก่

การตีไก่หรือการชนไก่ หมายถึง ก…
ชนโค

ชนโค

ชนวัว หรือ กีฬาชนโค เป็นกีฬาพื…